Zbierky

O muzeálnych a galerijných exponátoch, ktoré zaujali kurátorov, kustódov, návštevníkov. O výstavách, sympóziách, prednáškach, ktoré mapujú históriu dizajnu, architektúry a úžitkového umenia, o nových akvizíciách predmetov a dokumentov.

Obľúbené tagy tejto kategórie:


Na výstave Nebáť sa moderny!, ktorá prebieha až do konca septembra na Bratislavskom hrade, ste si možno všimli knižku Kapka vody od autora J.V. Plevu, ktorú graficky spracoval Zdeněk Rossmann.
Ide o exponát (1), ktorý svedčí o tom, že sa avantgardní umelci aktívne zaujímali o stvorenie „nového človeka“. Ten bol totiž po apokalyptickej skúsenosti prvej svetovej vojny veľkým cieľom, či veľkou utópiou medzivojnového obdobia. Nešlo len o mýtus zdravého ľudského tela (ktorého glorifikácia bohužiaľ v 30. rokoch prerástla až do rasistických dimenzií), ale i o ambíciu zdravého ducha a predovšetkým o vybudovanie schopnosti nového vnímania krás moderného sveta. To bolo možné dosiahnuť najmä premyslenou výchovou vo všetkých oblastiach. Nečudo, že mnohí z angažovaných umelcov sa zaujímali o detskú tvorbu (bratislavská Škola umeleckých remesiel mala výnimočné detské oddelenie, ktoré vzbudzovalo obdiv aj v zahraničí) a tvorbu pre deti, či už išlo o hračky (spomeňme drevorobné oddelenie ŠUR vedené Františkom Hrozinkom, ktorého návrhy hračiek sú tiež vystavené na hrade) alebo práve o knižky, akou je Kapka vody.
Knižka vyšla v edícii spolku Index, s ktorým Rossmann dlhodobo spolupracoval už od brnianskeho obdobia. Okolnosti tejto publikácie pre mládež sú dosť dojemné: Rossmannov syn Pavel si na knižku spomína ako robenú pre neho. Vskutku, Zdeněk Rossmann bol v tom čase mladým otcom a môžeme teda uveriť, že práca na knižke mala uňho špeciálnu rezonanciu. Snáď aj vďaka tomu sa Zdeněk Rossmann odvážil ku skutočne originálnemu grafickému riešeniu, ktoré v tom období bolo považované za veľmi progresívne: teda k fotomontáži. Kapka vody je však oficiálne venovaná „Vladimíru Václavkovi, vernému kamarádu Malého Bobše“ (2), teda pravdepodobne synovi (alebo inému blízkemu príbuznému) Bedřicha Václavka, ktorý bol popri prvom vydavateľovi a spoluredaktorovi Janovi Vaňkovi výraznou osobnosťou nakladateľstva Index a ktorý sa z Brna presťahoval do Olomouca (a Index s ním). Nech už je hlavným adresátom knižky kto chce, treba sa na ňu pozerať v kontexte doby a chápať ju ako ukážkovú publikáciu pre mládež.
Kapka vody rozpráva príbeh malého Vláďu, ktorý popri domácich prácach špekuluje o osude kvapky vody a tiež príbeh onej kvapky, ktorá putuje po svete. Okrem toho, že kvapka cestuje do New Yorku a na Tahiti, zavíta tiež na Slovensko a do Bratislavy: „Spadla jsem do Dunaje hned u bratislavského přístavu.” Mimochodom, práve v Dunaji sa kvapka cíti úžasne!
Cestovanie je téma dostatočne inšpirujúca pre ilustrátora knižky, ktorým je Rossmann sám. Rossmann v tom čase radikálny grafický dizajnér, namiesto toho, aby kreslil obrázky, sa rozhodol pre fotografiu, moderné umelecké médium. Kombinovaním figurálnych a abstraktných motívov bez akejkoľvek systematizácie vytvoril hravé kompozície, ktoré sa objavujú sporadicky na stranách knižky a účinne rezonujú s textom. Fotografie, ktoré Rossamnn použil, sú vskutku rôznorodé a pravdepodobne z viacerých zdrojov (bolo by zdĺhavé pátrať po autorských právach!). Ide o obrázky zvierat, o tváre a iné časti ľudského tela, o pohľady na mestá (New York z vtáčej perspektívy), o zábery z prírody s krásnymi odleskami (práve spomína Dunaj), o stroje (lode a lietadlá), ale i o prekvapujúce zátišia predmetov každodennej potreby (napríklad záber na sklenené poháre, ktorý by mohol byť ukážkovou školskou kompozíciou z fotografického oddelenia ŠUR). Knižka je istým spôsobom ódou modernému svetu.
Kapka vody nie je prvou avantgardnou publikáciou pre deti. Pokračuje v edičnej línii iniciovanej umelcami akými boli El Lisickij (O dvoch štvorcoch, Berlin, 1922), Kurt Schwitters a Theo Van Doesburg (Die Scheuche, Hanover, 1925), Rodčenko (Samozveri, Kolín, 1928), Karel Teige a Karel Čapek (Dášenka, Praha, 1934). Každá z týchto knižiek má vlastný charakter a každý umelec mal iný ilustračný/grafický prístup. V prípade Dvoch štvorcov išlo o abstraktné geometrické motívy, ktoré dominovali textu; v Die Scheuche sa autori pohrali z typografickým materiálom, ktorým vytvorili obrázky (postavičky) parazitujúce text; Samozveri je akýsi foto-album zvieratiek vystrihnutých z papiera; Dášenka radí vedľa seba fotografie a kreslené obrázky. Rossmann posúva experiment ďalej: ponúka deťom ešte odvážnejšie fotomontáže a foto-typo, ktoré vznikli na pôde dadaizmu a medzinárodného konštruktivizmu. Tým pádom sa umelecká reč avantgardy filtruje do sféry detskej literatúry a je jasné, že vizuálna výchova nového človeka tak naberá plné tempo.
Knižku Kapka vody si žiaľ, z pochopiteľných príčin, nemôžu návštevníci výstavy prelistovať. e-designum ponúka svojím čitateloľm virtuálne listovanie vďaka záberom z jej vnútorných strán.
(1) Zo súkromnej zbierky
(2) Malý Bobeš je hlavným (autobiografickým) hrdinom knižiek J.V. Plevu

Téma Udalosti Ocenenia Knihy Rozhovory Zbierky Užitočné
Dizajnéri Štúdiá Newsletter