Michal Čudrnák

Autor: Michal Čudrnák

Pracuje v Slovenskom centre dizajnu a Slovenskej národnej galérii. Venuje sa dokumentácii galerijných a múzejných zbierok, správe digitálneho obsahu a jeho sprístupneniu prostredníctvom web stránok a aplikácií. Občasne píše.

Udalosti

Správy, ktoré súvisia so svetom dizajnu. Čítajte o výstavách, konferenciách, workshopoch, prednáškach, sympóziách, veľtrhoch, festivaloch alebo módnych prehliadkach, ...  Využite miesto  pre váš názor – samozrejme aj kritický. Prirodzene, že nás zaujíma najmä prítomnosť slovenskej scény, ale ponúkame a zároveň očakávame články spoza hraníc.

Obľúbené tagy tejto kategórie:


Téma Udalosti Ocenenia Knihy Rozhovory Zbierky Užitočné
Dizajnéri Štúdiá Newsletter