Téma

Vitajte v novej časti webovej stránky Slovenského centra dizajnu, ktorú sme nazvali e-designum. Na tomto mieste, a to najmä v spolupráci s vami, chceme predstaviť čo najviac dizajnérov a dizajnérskych značiek, víťazov významných súťaží, najlepšie študentské práce, zaujímavé produkty, hodnotiť výstavy, konferencie, prednášky, festivaly, módne prehliadky, upozorňovať na nové knihy a zaujímavé časopisecké články, na zbierky dizajnu a úžitkového umenia a pozoruhodné predmety, ktoré sa v nich nachádzajú. Ďalej vám chceme sprostredkovať užitočné a praktické rady, ktoré pomôžu lepšie sa orientovať a fungovať vo svete dizajnu…

Obľúbené tagy tejto kategórie:


Téma prvá

Okolo nás existuje množstvo projektov, nápadov, vynálezov, konceptov, startupov… A následne aj ich úspešných výstupov. Takých, o ktorých by sa mala verejnosť dozvedieť a dokonca takých, na ktorých by sa naša komunita mohla ich prezentáciou aj podieľať. Zaujíma nás, kto sú ľudia, ktorí výrazným, ale možno skromne propagovaným podielom prispievajú nielen k dobrému menu slovenského dizajnu, ale aj vedy, umenia, kreatívneho priemyslu. Dajte nám a svojim kolegom o nich vedieť! A ak sa vo svete dizajnu podarí dobrá vec, správy o nej hodláme čo najrýchlejšie šíriť.

Naším vkladom bude profesionálne zázemie, ktoré poskytuje Slovenské centrum dizajnu a hlavným cieľom pomáhať napĺňať vízie o kvalitnom slovenskom a zahraničnom dizajne. Chceme dokumentovať, ale aj analyzovať – vytvárame platformu, ktorá umožní formulovať názory a pripomienky. Potešia nás všetky podnety, námety, informácie, ktoré môžu prispieť k diskusii a hodnoteniu podujatí, ktoré podľa vášho názoru prispievajú ku skvalitneniu našej dizajnérskej scény. Nie je ich málo!

Príspevky budú autorské, nejde o anonymný mediálny servis. Privítame texty, ktoré majú charakter recenzií, blogov, reflexií, napísané jasným jazykom a vlastným štýlom.

Tešíme sa na spoluprácu,

redakcia e-designum

Bližšie informácie o podmienkach prijatia vašich príspevkov a ich odmeňovaní dostanete na tejto adrese.

Téma Udalosti Ocenenia Knihy Rozhovory Zbierky Užitočné
Dizajnéri Štúdiá Newsletter