Téma

Vitajte v novej časti webovej stránky Slovenského centra dizajnu, ktorú sme nazvali e-designum. Na tomto mieste, a to najmä v spolupráci s vami, chceme predstaviť čo najviac dizajnérov a dizajnérskych značiek, víťazov významných súťaží, najlepšie študentské práce, zaujímavé produkty, hodnotiť výstavy, konferencie, prednášky, festivaly, módne prehliadky, upozorňovať na nové knihy a zaujímavé časopisecké články, na zbierky dizajnu a úžitkového umenia a pozoruhodné predmety, ktoré sa v nich nachádzajú. Ďalej vám chceme sprostredkovať užitočné a praktické rady, ktoré pomôžu lepšie sa orientovať a fungovať vo svete dizajnu…

Obľúbené tagy tejto kategórie:


Téma druhá

Prichádza jar, ktorá nás akoby zo zvyku dobíja pozitívnou energiou. Tento úkaz je síce jedinečnou vlastnosťou prírodných javov, ale dokáže sa prejaviť aj v optimistickom naštartovaní umeleckej a dizajnérskej scény. Rozbehli sa každoročné prípravy na Národnú cenu za produktový dizajn, festival Sensorium, Dni dizajnu a architektúry, Bratislava Design Week, Urban Market, súťaž Mladý obal, mnohé ďalšie výstavy a festivaly.

Spomínané podujatia sa objavia v televíznych vysielaniach, rôzne autority aj laici ich budú hodnotiť v rozhlasových diskusiách, novinári analyzovať v dennej tlači, lifestylových magazínoch, odborníci v príslušných periodikách a verejnosť na sociálnych sieťach... Zdá sa, že náš záujem o dizajn – v celej jeho šírke – každý rok narastá. Zároveň je potešujúce, že rovnako narastá aj záujem o poznávanie slovných spojení, ktoré s týmto odborom súvisia : service design, univerzálny dizajn, critical design, dizajn manažment, transport dizajn, módny dizajn, komunikačný, produktový dizajn, webdesign, art dizajn, game design ... Pri trochu hlbšom pohľade na rozmanitosť a odlišnosť ich významov nás musí napadnúť problém, s ktorým zápasí azda každá súťaž dizajnu: podľa akých a koľkých kritérií porovnávať v podstate neporovnateľné? Aké pravidlá potrebuje slušná súťaž, aby dokázala naplniť svoju podstatu? Aké ceny udeľovať a čo je ich hlavným ich cieľom, účelom? Celospoločenská popularizácia úlohy dizajnu pri formovaní  nášho života, či potvrdenie kvality iba pre odbornú obec? A má to vôbec zmysel a primeraný dôvod súťažiť o najlepší dizajn? A ako sa odrazí ocenenie na ďalšom osude vybraných dizajnov?

Aj príspevky v e-designume v sebe skrývajú určitú nesúrodosť: veď sa tu vedľa seba objavujú články o výstavách, kurátorovaní, workshopoch, ocenených dizajnéroch a ich prácach, aktivitách škôl, zbierkových predmetoch ... Sú to postrehy, hodnotenia, analýzy udalostí, ktoré nie sú zaradené na programových listoch spomínaných podujatí. Dopĺňajú však mozaiku sveta dizajnov a dizajnérov, v ktorom nevíťazí iba jeden súťažiaci, víťazí v ňom všetko, čo pozitívne dokáže ovplyvniť určujúce hodnoty tohto odboru.

Chcete sa stať súčasťou tohoto sveta? Ozvite sa na tejto adrese.

Téma Udalosti Ocenenia Knihy Rozhovory Zbierky Užitočné
Dizajnéri Štúdiá Newsletter