Štúdio

Slovenské centrum dizajnu zhromažďuje, spracováva a sprístupňuje odborné informácie a databázy z oblasti slovenského dizajnu a propaguje aktivity dizajnérskej obce.

Obľúbené tagy tejto kategórie:


Nice Visions štúdio

Odborné zameranie: produktový dizajn, obnoviteľné zdroje a sustainability
Miesto pôsobenia: Bratislava a Den Haag, Holandsko
V štúdiu pôsobia: Igor Žáček, Matej Michlík
URL: https://www.nicevisions.com

Igor Žáček

Vzdelanie

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, študijný odbor Architektúra a urbanizmus (2001 – 2009)

Študijné pobyty a stáže
Venhoeven CS, Holandsko (2009 – 2010)
University of Liverpool, Urban regeneration, Veľká Británia (2008 – 2009)


Matej Michlík

Vzdelanie

Karlova univerzita v Prahe, Filozofická fakulta, Katedra nových médií (2006 – 2010)

Najdôležitejšie realizácie a projekty
Solar Tiles (2017)
Urban Windfarm (2016)
Ecocapsule (2015)

Ocenenia
Národná cena za dizajn 2019, dizajn s pridanou hodnotou za Solar Tiles (2019)
K-Design Award - Silver Medal in Industrial category (2015)
Green Architect Innovation Award (2016)

Téma Udalosti Ocenenia Knihy Rozhovory Zbierky Užitočné
Dizajnéri Štúdiá Newsletter