Štúdiá

Slovenské centrum dizajnu zhromažďuje, spracováva a sprístupňuje odborné informácie a databázy z oblasti slovenského dizajnu a propaguje aktivity dizajnérskej obce.


BRUT.TO

BRUT.TO

Grafický dizajn, ilustrácie, textilný dizajn

freier

freier

odevný dizajn, textilný dizajn

Ové Pictures

Ové Pictures

animácia, grafický dizajn, ilustrácia, motion dizajn

PUOJD

PUOJD

odevný dizajn, textilný dizajn

ALLT

ALLT

produktový dizajn

MEJD

MEJD

produktový dizajn

Téma Udalosti Ocenenia Knihy Rozhovory Zbierky Užitočné
Dizajnéri Štúdiá Newsletter