Štúdiá

Slovenské centrum dizajnu zhromažďuje, spracováva a sprístupňuje odborné informácie a databázy z oblasti slovenského dizajnu a propaguje aktivity dizajnérskej obce.

Obľúbené tagy tejto kategórie:


ALLT

Elena Simoník Štúdium Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry – Dizajn výrobkov (2006 – 2011) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry – Architektúra a urbanizmus (2005 – 2006) Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, Bratislava (1997 – 2005) Peter Simoník Štúdium Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Ateliér...

celý článok…

Téma Udalosti Ocenenia Knihy Rozhovory Zbierky Užitočné
Dizajnéri Štúdiá Newsletter