Štúdiá

Slovenské centrum dizajnu zhromažďuje, spracováva a sprístupňuje odborné informácie a databázy z oblasti slovenského dizajnu a propaguje aktivity dizajnérskej obce.

Obľúbené tagy tejto kategórie:


MEJD

Katarína Beličková Štúdium Vysoká škola umeleckoprůmyslová v Prahe, Design výrobků III., stáž (2011) Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Ateliér Produkt dizajn (2009-2011) Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Ateliér Porcelánu a keramiky, stáž (2009) Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Ateliér Transport dizajn, stáž (2008-2009) Vysoká...

celý článok…

Téma Udalosti Ocenenia Knihy Rozhovory Zbierky Užitočné
Dizajnéri Štúdiá Newsletter