Redakcia

Redakcia:
Ľubica Pavlovičová, vedúca Edičného oddelenia, lubica.pavlovicova@scd.sk
Jana Oravcová, vedúca redaktorka časopisu Designum, jana.oravcova@scd.sk

Spolupráca:
Katarína Kasalová, katarina.kasalova@scd.sk

Jazyková redakcia:
Jitka Madarásová

Layout:
Studio 001  

Téma Udalosti Ocenenia Knihy Rozhovory Zbierky Užitočné
Dizajnéri Štúdiá Newsletter