Ocenenia

Súťažiť či nesúťažiť? Dajú sa dizajn, architektúra, textil, šperk, kniha, esej… porovnávať a spravodlivo ohodnotiť? Aké majú mať súťaže podmienky, kategórie, poroty? Chceme vás informovať nielen o výsledkoch, priebehu a podmienkach rôznych súťaží, ale aj o projektoch, ktoré by Slovenské centrum dizajnu chcelo oceniť aj mimo nich, teda tie, ktoré nás aj vás zaujali svojou myšlienkou, inovatívnosťou, kvalitou, veľkým potenciálom...

Obľúbené tagy tejto kategórie:


Medzinárodná súťaž Model Young Package má vyše dvadsaťročnú tradíciu – prvýkrát sa o najlepší obal súťažilo v roku 1997. Už onedlho, a to v roku 2001, prevzala nad súťažou patronát ICOGRADA (Medzinárodná rada organizácií grafického dizajnu) a od roku 2009 je organizovaná nevládnou organizáciou Czechdesign. Czechdesign v spolupráci s českou spoločnosťou Model Group, a.s., ktorá vznik Mladého obalu iniciovala a doteraz aj zastrešuje, garantuje jej profesionálny priebeh – vypisuje témy, organizuje porotovanie a propagáciu ceny v celej šírke. Súťaž si obdivuhodne udržiava svoj kredit a pozoruhodný medzinárodný charakter, napokon iba v poslednom ročníku, ktorý sa konal pod názvom Zážitok z rozbaľovania, sa do nej prihlásili záujemci z viac ako šesťdesiatich krajín.

Obalový dizajn je asi najčastejšie zadávanou dizajnérskou zákazkou. Preto je predmet súťaže veľkou tvorivou príležitosťou najmä pre študentov, ako aj pre mladých (ale aj starších) profesionálov. Dnes, v čase rôznorodých diskusií o trvalej udržateľnosti, klimatických zmenách, ochrane prírodných zdrojov, recyklácii, opraviteľnosti, biodegradovateľnosti, cirkulárnej ekonomike, atď., atď., môže dokonca provokovať k dizajnérskym riešeniam, ktoré samotnú podstatu súťaže v istom zmysle spochybňujú. Veď práce, ktoré tieto sledované témy nerešpektujú a ponúkajú (síce po dizajnérskej stránke kvalitné) papierové obaly, ktoré dokážu potenciálneho zákazníka presvedčiť o jedinečných vlastnostiach ponúkaného produktu, môžu pôsobiť v tomto zmysle vo výsledku aj negatívne. Zameranie súťaže môže teda provokovať k úvahe o platnosti povestného tvrdenia, ktoré patrí medzi základnú výbavu každého výrobcu, a síce, že Obal predáva.

Súťaž Model Young Package je však sympatická každoročným veľmi starostlivým výberom témy a prísnymi kritériami, ktoré musia predložené súťažné exponáty spĺňať. Ako aj kvalitnou porotou, ktorá je zárukou objektívneho posudzovania všetkých požadovaných kritérií. Špecifikom Model Young Package je v porovnaní s ostatnými súťažami vo svete (napríklad Dieline Awards - Annual Package Design Awards, Asia Students Package Competition, A´Packaging Design Competition...) materiálové, nie odborové zadanie. Súťažiaci môžu použiť vlnité a hladké lepenky, ako aj ďalšie papierové materiály. Mladý obal pomáha rozširovať školské zadania o ďalší rozmer, študentov posmeľuje experimentovať, resp. prekračovať hranice, je dobrou skúsenosťou pri budovaní osobnej tvorivej disciplíny – vo výbere materiálov, dodržiavaní termínov, cenových limitov, dopadov na životné prostredie... Viaceré zo súťažných exponátov sa môžu stať impulzom k ďalším riešeniam, ktoré v autorovej profesionálnej budúcnosti zohrajú dôležitú úlohu. A víťazom prinášajú uznanie a (možno) aj zaujímavé pracovné príležitosti.

Do súťaže sa v minulosti úspešne zapojilo aj viacero slovenských študentov a dizajnérov: Hedviga Hamžíková (1999), Andrea Andreutti (2001), Kristína Šimková (2010), Martina Ľuptáková (2012), Matúš Mitáš (2013), Richard Jenešík (2015), Karol Krčmár (2018), Kristína Novosadová (2010) a ďalší.

Posledný ročník súťaže Model Young Package sa niesol v znamení takmer javiskovej témy Zážitok z rozbaľovania. V porote, ktorá rozhodovala o víťazovi, sedel Jan Činčera, dizajnér, ktorý je asi najtesnejšie spojený so súťažou od jej začiatkov, ďalej Václav Mlynář zo šúdia deForm, Vítek Škop, grafický dizajnér, Kateřina Švarcová, ktorá zastupovala spoločnosť Model Obaly, ale aj Vojtěch Vosecký z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky. Súťaž mala už tradične dve kategórie: pre stredné a vyššie odborné školy a pre študentov vysokých škôl a dizajnérov bez obmedzenia veku.

Hlavnú cenu a 1. miesto v kategórii Unlimited získal Poliak Maciej Jandera, ktorého obal Māori v sebe ukrýva až tri kozmetické výrobky, každý s vlastnou, atypicky tvarovanou inofarebnou škatuľkou. Aj druhá cena putovala do Poľska – pre Magdalenu Cieślak a Jaroslawa Luczaka, ktorí zaujali inovatívnym zatváraním a recyklovateľnosťou obalu. Príbeh Popolušky inšpiroval (pri zadanej téme sa táto rozprávka priamo ponúkala) tretiu ocenenú – Denisu Novobilskú z UTB Zlín.Viac informácií o súťaži a ďalších ocenených, ako aj kompletné pravidlá nájdete tu.

Téma Udalosti Ocenenia Knihy Rozhovory Zbierky Užitočné
Dizajnéri Štúdiá Newsletter