Ocenenia

Súťažiť či nesúťažiť? Dajú sa dizajn, architektúra, textil, šperk, kniha, esej… porovnávať a spravodlivo ohodnotiť? Aké majú mať súťaže podmienky, kategórie, poroty? Chceme vás informovať nielen o výsledkoch, priebehu a podmienkach rôznych súťaží, ale aj o projektoch, ktoré by Slovenské centrum dizajnu chcelo oceniť aj mimo nich, teda tie, ktoré nás aj vás zaujali svojou myšlienkou, inovatívnosťou, kvalitou, veľkým potenciálom...

Obľúbené tagy tejto kategórie:


Dúbravica: podoby záhradného nábytku

Otvorenie sezóny v záhrade Škôlky. Dúbravica, 2016. Foto: Andrej Poliak

Malá stredoslovenská obec Dúbravica je špecifická vysokou koncentráciou drobných diel od profesionálnych architektov a dizajnérov v krajine. Umelec a manažér Andrej Poliak, ktorý už takmer 10 rokov vedie vidiecke združenie Periférne centrá, sa zameriava aj na podporu tvorby nábytkového dizajnu.

Rozličné dizajnové a architektonické riešenia majú byť určené pre miestne podpolianske prostredie. Sú navrhované mladými autormi a na mieste realizované v spolupráci s lokálnymi remeselníkmi. Súčasťou snáh nového kultúrneho centra je kontinuálne prinášať na stredoslovenský vidiek dobrý súčasný dizajn, akurát vhodný pre miestne prostredie.

Združenie sa dlhodobo zaoberá otázkami autenticity a harmónie dizajnérskej tvorby a krajiny. Projekty sú zároveň charakteristické veľkou dávkou humoru a nadhľadu – či už v otázkach (seba)reflexie možnej vlastnej periférnosti/centrálnosti, ale aj v konkrétnych vizuálnych detailoch. Funkčným a estetickým riešením je zväčša také riešenie, ktoré rešpektuje miestne podmienky a svojím zásahom ich nepopiera, ale naopak podporuje, akcentuje to dobré a maskuje to problematické.

V roku 2016 získalo združenie do dlhodobého prenájmu objekt bývalej škôlky. Škôlka funguje ako výborná metafora hrania a experimentovania. Prvým tvorcom „dedinského“ dizajnérskeho nábytku bol dizajnér Marián Laššák. Svojím návrhom prispel k renovácii pôvodného detského ihriska v areáli kultúrneho centra Škôlka, ktoré bolo v zlom stave. Navrhol a zrealizoval stoličku - preliezku. Drevený objekt vychádza z formy masívnej stoličky, ktorej zľahka posúva mierku. Výstupné schodíky majú tiež podobu „archetypálnej“ stoličky, čím vzniká – pri troche fantázie – až takmer fraktálovitý útvar. Alebo to môžeme čítať v mieste vzniku ako sochu stoličky mamičky so stoličkou „škôlkárkou“ na ihrisku.

V roku 2017 pôsobili v obci dizajnéri Ján Štofko a Anton Zetocha. Zadanie znelo: mobiliár do areálu škôlky, pretože v celom exteriéri je dlhodobo núdza o miesta, kde môže verejnosť sedieť, tráviť čas pri oddychu, alebo pri sledovaní kultúrnych udalostí. Vznikli teda dva funkčné prototypy stoličiek, ktoré sú použiteľné aj na rovine v prednej časti areálu, ale aj vzadu na záhradnom amfiteátri za Škôlkou. Z týchto dvoch prototypov, ak sa dobre osvedčia, plánuje združenie v budúcnosti vychádzať pri výrobe viacerých kusov, s cieľom zaplniť areál. Obidva kusy sú vyrobené z dubového dreva.

Podstatou týchto aktivít má byť kultivácia každého, aj zdanlivo periférneho prostredia a podpora lokálnych, ekologických, udržateľných a rozumných riešení reálnych „bežných“ problémov užívateľov. Aj drobná obec s 380 obyvateľmi si môže dovoliť veľké riešenia a vážny prístup!

Periférne centrá

Téma Udalosti Ocenenia Knihy Rozhovory Zbierky Užitočné
Dizajnéri Štúdiá Newsletter