Samo Čarnoký

Autor: Samo Čarnoký

je grafický dizajnér, písmotvorca (CarnokyType), pedagóg, autor knihy FONTS SK/Dizajn digitalizovaného písma na Slovensku, ktorú vydalo Slovenské centrum dizajnu v roku 2018. V súčasnosti pedagogicky pôsobí na Katedre dizajnu (Ateliér vizuálnej komunikácie) Fakulty umení TUKE v Košiciach. V roku 2018 získal Národnú cenu za komunikačný dizajn za publikáciu „Spis 44“ a v roku 2016 Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za študentský komunikačný dizajn, za dizertačnú prácu „Súčasná tvorba písma na Slovensku. Dizajn textovej rodiny písma“. Zúčastnil sa mnohých výstav, workshopov a sympózií.

Ocenenia

Súťažiť či nesúťažiť? Dajú sa dizajn, architektúra, textil, šperk, kniha, esej… porovnávať a spravodlivo ohodnotiť? Aké majú mať súťaže podmienky, kategórie, poroty? Chceme vás informovať nielen o výsledkoch, priebehu a podmienkach rôznych súťaží, ale aj o projektoch, ktoré by Slovenské centrum dizajnu chcelo oceniť aj mimo nich, teda tie, ktoré nás aj vás zaujali svojou myšlienkou, inovatívnosťou, kvalitou, veľkým potenciálom...

Obľúbené tagy tejto kategórie:


The European Design Award ocenilo písmo pre celý svet – Ping od Petra Biľaka

Európska cena za dizajn (The European Design Award – EDAWARDS) sa od roku 2007 udeľuje pre najlepšie práce v oblasti komunikačného dizajnu vytvorené na európskom kontinente. To vytvára ideálnu príležitosť pre ľudí z komunity, aby sa stretávali, konfrontovali a vzájomne inšpirovali. Udeľovanie ocenení sa premieta do festivalu, ktorý sa každoročne koná v inom meste....

celý článok…

Téma Udalosti Ocenenia Knihy Rozhovory Zbierky Užitočné
Dizajnéri Štúdiá Newsletter