Kontakt

© copyright
Slovenské centrum dizajnu
Jakubovo nám. 12
814 99 Bratislava

IČO 00 699 993

Kontakt:
e-mail: edesignum@scd.sk
web: www.scd.sk
tel.: + 421 2 204 77 319

ISSN 2644-5190

Téma Udalosti Ocenenia Knihy Rozhovory Zbierky Užitočné
Dizajnéri Štúdiá Newsletter