Knihy

O knihách, ktoré nám pomáhajú pochopiť zmysel dizajnérskych činností, ktoré vysvetľujú či popisujú minulosť a budúcnosť dizajnu, predstavujú dizajnérov a dizajnérky, umelecké hnutia, vzácne predmety a zbierky, najznámejšie projekty, ako aj teórie, ktoré ovplyvňujú spôsob dizajnérskeho myslenia. Viete nám tie najlepšie odporučiť? Sledujme spoločne slovenské a zahraničné vydavateľstvá, navštevujme kníhkupectvá a knižnice, napríklad aj knižnicu SCD na Jakubovom námestí 12 v Bratislave.

Obľúbené tagy tejto kategórie:


Dizajn ako umenie estetiky a logiky, logiky a techniky. Najnovšia monografia o všestrannom dizajnérovi Milanovi Veselom

Minulý rok vyšla unikátna 440-stranová publikácia o jednom z našich najplodnejších autorov dvadsiateho storočia. Predstavuje takpovediac povinné čítanie každého nádejného grafika, architekta, dizajnéra i teoretika. Grafický dizajnér Milan Veselý (1939 - 2015) spolupracoval s väčšinou slovenských vydavateľstiev a zanechal po sebe nesmierne objemnú prácu z oblasti knižnej tvorby a typografie. Rovnako aktívny bol aj na poli plagátovej tvorby - vytvoril desiatky plagátov pre galérie, múzeá, divadlá (SND, Nová scéna v Bratislave, Divadlo na Korze - Astorka Korzo '90 - vrátane loga tohto divadla). Ťažisko jeho práce však spočívalo predovšetkým vo výstavníctve, kde sa stal doslova priekopníkom progresívnych výstavníckych metód. Jeho posledným veľkým dielom je Pamätník holokaustu v Seredi. Ten po jeho smrti dokončuje dcéra Nina Veselá-Cohen, ktorá je aj hlavnou zostavovateľkou tejto monografie. Druhou editorkou je Mária Rišková. 

Príprava knihy trvala 3 roky. Usporiadať takto nesúrodý materiál bol pomerne ťažký oriešok. Texty sa štýlovo preklápajú od historiografických zoznamov Bohumíra Bachratého po emotívne vložky dcéry, manželky Zity Furkovej i dlhoročnej spolupracovníčky a divadelnej dramaturgičky Divadla Astorka Korzo '90 Andrey Dömeovej. Svojimi spomienkami prispievajú aj spoluautori, architekti Viktória Cvengrošová a Virgil Droppa ako aj ďalší kolegovia. Pri monografii, ktorá mapuje a uzatvára život veľkého umelca, je táto emócia i rôznorodosť pohľadov v poriadku. Veľké dejiny umenia sa tiež tvoria za prítomnosti komplexných vplyvov rodiny, priateľov, možností, ducha doby.

Pracovitému a činorodému Milanovi Veselému sa za jeho 55-ročnú profesionálnu dráhu podarilo dostať naozaj k unikátnym zákazkám, ktoré by dnes už určite ani neboli možné. Jeho tvorba predstavuje jedinečnosť realizácií, remeselnej zručnosti, ako píše Nina Veselá-Cohen – pokrýva širokospektrálnym záberom od plochy až po priestor, kde techniky ako ručné zobrazovanie písma, kresba, maľba a realizácia 3D objektov pre výtvarno-priestorové riešenia neboli ešte nahradené počítačovou technológiou, a tým zvýraznil svoj talent a schopnosť umelca žiť a prežiť. 

Knihu sa rozhodne oplatí zaradiť do rodinnej knižnice – pre mladšiu generáciu je cennou inšpiráciou, pre strednú a staršiu poskytne nespočetne veľa spomienok. Na Bienále ilustrácií Bratislava, ulice a divadelné reklamné plochy, Veselého vplyv však siaha ďaleko za fyzické hranice Bratislavy - každý si isto s nostalgiou spomenie na jeho ikonické podanie verneoviek a ďalšie umelecké publikácie.

Unikátnou je Veselého výstavnícka tvorba. Toto nenápadné remeslo si zaslúži väčšiu pozornosť odbornej i širšej verejnosti, lebo sú to aj architekti a dizajnéri, ktorí pomáhajú umelcom - teda ich dielam - nájsť si cestu k divákom. Výstavnícky dizajn je nesmierne širokým odvetvím a tiež zručnosťou, presahuje od umenia, k vyslovene priemyselným expozíciám. Taká bola i tvorba Milana Veselého - od Bibiany po Inchebu až k Múzeu holokaustu. Výstavné projekty riešia odborníci z prostredia architektúry, priemyselného aj grafického dizajnu. Stálo by za to venovať výstavníctvu a jeho histórii na Slovensku i ďalšie knihy. Dobrá správa je, že táto publikácia môže slúžiť ako cenný základ a východiskový bod.

Cennou súčasťou tejto knihy (najmä pre odborníkov) je vôbec prvý súpis diela Milana Veselého, ktorý zahŕňa jeho práce z oblasti knižnej, filmovej a divadelnej plagátovej tvorby a výstavníctva, ktorý vznikol v spolupráci Bohumíra Bachratého a Slovenského centra dizajnu. Treba však upozorniť na to, že tento zoznam diel nie je definitívny, keďže Milan Veselý bol, podľa slov Ľubomíra Longauera „ medzi činorodými a zamestnanými slovenskými grafickými dizajnérmi ...azda najzamestnanejší.“ 

Osemdesiate roky boli obdobím jedinečných príležitostí. Dnešná ulica a jej dizajn vyzerá úplne inak. Pred turbulentným obdobím zamorenia miest vizuálnym smogom bola vôľa zaoberať sa 3D pútačmi vo verejnom priestore v úplne inej mierke. Búrlivé deväťdesiate roky ešte priali podobným veľkorysým projektom, dnes si už však ťažko dokážeme predstaviť koncentrovať energiu a už i tak skromné rozpočty výstav umenia na konštrukcie atypických nadrozmerných uličných pútačov. Ďalšou technologickou zmenou nového storočia je aj dostupnosť grafických programov a materiálov prakticky komukoľvek, často aj bez potrebného výtvarného vzdelania. Ulica sa tak stala neslávnou vizitkou spoločnosti, ktorú zaujíma hlavne rýchly zisk a estetické nároky sa tak ocitajú až na chvoste priorít. Unikátny autor prežil tiež unikátnu dobu.

“Mal som šťastie, že som po celý život robil prácu, ktorá ma baví a nič by som v podstate nemenil.” spomína sám Milan Veselý s pokorou.

Plocha a priestor v dizajne. Milan Veselý

Zostavili: Nina Veselá-Cohen a Mária Rišková 

Autori textov: Bohumír Bachratý, Viktória Cvengrošová, Alena Čisáriková-Horváthová, Andrea Dömeová, Virgil Droppa, Zita Furková, Dušan Hanák, Ľubomír Longauer, Pavol Mešťan, Mária Rišková, Nina Veselá-Cohen

Vydalo: Slovenské centrum dizajnu a vydavateľstvo Slovart, 2019

Počet strán: 440

ISBN: 978-80-556-3081-6

Grafická úprava: Nina Veselá-Cohen 

Tlač: Neografia, a. s., Martin

Téma Udalosti Ocenenia Knihy Rozhovory Zbierky Užitočné
Dizajnéri Štúdiá Newsletter