Knihy

O knihách, ktoré nám pomáhajú pochopiť zmysel dizajnérskych činností, ktoré vysvetľujú či popisujú minulosť a budúcnosť dizajnu, predstavujú dizajnérov a dizajnérky, umelecké hnutia, vzácne predmety a zbierky, najznámejšie projekty, ako aj teórie, ktoré ovplyvňujú spôsob dizajnérskeho myslenia. Viete nám tie najlepšie odporučiť? Sledujme spoločne slovenské a zahraničné vydavateľstvá, navštevujme kníhkupectvá a knižnice, napríklad aj knižnicu SCD na Jakubovom námestí 12 v Bratislave.

Obľúbené tagy tejto kategórie:


Výučba grafického dizajnu vo francúzskych školách

Grafický dizajn v konzumnej spoločnosti je všadeprítomným prvkom nášho života. Nie je výsadou kníh a plagátov; parazituje na predmetoch každodennej spotreby (balenia jogurtov...) a verejných priestoroch (signalizácia staníc a letísk, obchodné štíty...). Vytvára jazyk, ktorý pasívne ovládame, nesie posolstvá, ktorým významom podvedome rozumieme, avšak málokto z...

celý článok…

Téma Udalosti Ocenenia Knihy Rozhovory Zbierky Užitočné
Dizajnéri Štúdiá Newsletter