Ľubica Pavlovičová

Autor: Ľubica Pavlovičová

Ľubica Pavlovičová absolvovala štúdium vedy o výtvarnom umení a histórie na FF UJEP v Brne (dnes Masarykova univerzita). Odboru dizajn sa venuje od roku 2008, keď začala pracovať v redakcii časopisu Designum. V súčasnosti pôsobí v Edičnom oddelení SCD.

Knihy

O knihách, ktoré nám pomáhajú pochopiť zmysel dizajnérskych činností, ktoré vysvetľujú či popisujú minulosť a budúcnosť dizajnu, predstavujú dizajnérov a dizajnérky, umelecké hnutia, vzácne predmety a zbierky, najznámejšie projekty, ako aj teórie, ktoré ovplyvňujú spôsob dizajnérskeho myslenia. Viete nám tie najlepšie odporučiť? Sledujme spoločne slovenské a zahraničné vydavateľstvá, navštevujme kníhkupectvá a knižnice, napríklad aj knižnicu SCD na Jakubovom námestí 12 v Bratislave.

Obľúbené tagy tejto kategórie:


A čo trh s dizajnom? Nespí?

Môže byť kniha o trhu s umením užitočná aj pre dizajnérov? Odpoveď je v podstate jednoduchá: samozrejme, veď dizajn patrí k umeleckým disciplínam, ktorých hodnota sa dá vyjadriť aj cenou. Hoci Nina Gažovičová sa vo svojej publikácii Trh nikdy nespí. Trh s umením na Slovensku: podmienky vzniku a podoby fungovania po roku 1989 venuje zberateľstvu a obchodovaniu s...

celý článok…

EYE 93

Časopis EYE 93 je zameraný na magickú silu klasickej ilustrácie a kreslených obrazov. Napovedá tomu aj titulná stránka časopisu, kam sa editori rozhodli umiestniť portrét sýrskeho utečenca od Oliviera Kuglera, nakreslený ceruzou. V čísle samozrejme nechýbajú texty Ricka Poynora, ako Traces of a Drifter (voľne prístupné na: ...

celý článok…

Téma Udalosti Ocenenia Knihy Rozhovory Zbierky Užitočné
Dizajnéri Štúdiá Newsletter