Knihy

O knihách, ktoré nám pomáhajú pochopiť zmysel dizajnérskych činností, ktoré vysvetľujú či popisujú minulosť a budúcnosť dizajnu, predstavujú dizajnérov a dizajnérky, umelecké hnutia, vzácne predmety a zbierky, najznámejšie projekty, ako aj teórie, ktoré ovplyvňujú spôsob dizajnérskeho myslenia. Viete nám tie najlepšie odporučiť? Sledujme spoločne slovenské a zahraničné vydavateľstvá, navštevujme kníhkupectvá a knižnice, napríklad aj knižnicu SCD na Jakubovom námestí 12 v Bratislave.

Obľúbené tagy tejto kategórie:


Prvá Správa o slovenskom hudobnom priemysle je vizuálna lahôdka

SOZA vydala prvú publikáciu svojho druhu – texty a vizualizácie, ktoré sa pokúšajú uchopiť charakter a kvalitu hudobnej produkcie na Slovensku. V súčasnosti je nám jasné, že hudba a hudobný priemysel má aj ekonomickú pridanú hodnotu, ktorá je v kontexte s kultúrnou hodnotou častokrát opomínaná. Hudba pritom viaže na seba množstvo profesií a služieb: od autorov,...

celý článok…

Výučba grafického dizajnu vo francúzskych školách

Grafický dizajn v konzumnej spoločnosti je všadeprítomným prvkom nášho života. Nie je výsadou kníh a plagátov; parazituje na predmetoch každodennej spotreby (balenia jogurtov...) a verejných priestoroch (signalizácia staníc a letísk, obchodné štíty...). Vytvára jazyk, ktorý pasívne ovládame, nesie posolstvá, ktorým významom podvedome rozumieme, avšak málokto z...

celý článok…

A čo trh s dizajnom? Nespí?

Môže byť kniha o trhu s umením užitočná aj pre dizajnérov? Odpoveď je v podstate jednoduchá: samozrejme, veď dizajn patrí k umeleckým disciplínam, ktorých hodnota sa dá vyjadriť aj cenou. Hoci Nina Gažovičová sa vo svojej publikácii Trh nikdy nespí. Trh s umením na Slovensku: podmienky vzniku a podoby fungovania po roku 1989 venuje zberateľstvu a obchodovaniu s...

celý článok…

Super čítanie k nadstavbám

Bratislavské superštruktúry je publikácia spoluautoriek Aurélie Garovej a Deany Kolenčíkovej. Jej (super) štruktúra pozostáva z plagátov, textov, brožúrky a indexu. Garová je jednou z výrazných osobností mladej generácie grafických dizajnérov, Kolenčíková zasa všestranná vizuálna umelkyňa so správne kritickým pohľadom na svet. Ukázali sa aj ako zdatné editorky....

celý článok…

EYE 93

Časopis EYE 93 je zameraný na magickú silu klasickej ilustrácie a kreslených obrazov. Napovedá tomu aj titulná stránka časopisu, kam sa editori rozhodli umiestniť portrét sýrskeho utečenca od Oliviera Kuglera, nakreslený ceruzou. V čísle samozrejme nechýbajú texty Ricka Poynora, ako Traces of a Drifter (voľne prístupné na: ...

celý článok…

Téma Udalosti Ocenenia Knihy Rozhovory Zbierky Užitočné
Dizajnéri Štúdiá Newsletter