Dizajnéri

Slovenské centrum dizajnu zhromažďuje, spracováva a sprístupňuje odborné informácie a databázy z oblasti slovenského dizajnu a propaguje aktivity dizajnérskej obce.


Daniel Markovič

Daniel Markovič

grafický dizajn, knižný dizajn, korporátna identita, naming, obalový dizajn, tvorba písma

Petra Štefanková

Petra Štefanková

filmová réžia, grafický dizajn, ilustrácia, voľné výtvarné umenie

Mikina Dimunová

Mikina Dimunová

grafický dizajn, knižný dizajn, korporátna identita, obalový dizajn

Michal Slovák

Michal Slovák

grafický dizajn, korporátna identita, obalový dizajn

Karol Prudil

Karol Prudil

grafický dizajn, knižný dizajn, obalový dizajn, tvorba písma

Michal Staško

Michal Staško

interiérový dizajn, odevný dizajn, produktový dizajn, šperk

Téma Udalosti Ocenenia Knihy Rozhovory Zbierky Užitočné
Dizajnéri Štúdiá Newsletter