Dizajnéri

Slovenské centrum dizajnu zhromažďuje, spracováva a sprístupňuje odborné informácie a databázy z oblasti slovenského dizajnu a propaguje aktivity dizajnérskej obce.


Michal Slovák

Michal Slovák

grafický dizajn, korporátna identita, obalový dizajn

Karol Prudil

Karol Prudil

grafický dizajn, knižný dizajn, obalový dizajn, tvorba písma

Michal Staško

Michal Staško

interiérový dizajn, odevný dizajn, produktový dizajn, šperk

Téma Udalosti Ocenenia Knihy Rozhovory Zbierky Užitočné
Dizajnéri Štúdiá Newsletter