Dizajnér

Slovenské centrum dizajnu zhromažďuje, spracováva a sprístupňuje odborné informácie a databázy z oblasti slovenského dizajnu a propaguje aktivity dizajnérskej obce.

Obľúbené tagy tejto kategórie:


Sláva Jevčinová

Odborné zameranie: tvorba písma, lettering
Rok narodenia: 1986
Vzdelanie: Kráľovská akadémia v Haagu, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Zamestnanie: písmový dizajnér a písmomaliar (Into the Type)
URL: http://intothetype.com

Štúdium
Kráľovská akadémia v Haagu - Type and Media
Magisterské štúdium (2014)
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - Grafický design II.
Magisterské štúdium (2011-2013)
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - Grafický design II.
Bakalárske štúdium (2006-2010)
Škola úžitkového výtvarníctva Košice - Propagačná grafika II.
(2001-2005)

Študijné pobyty
Mota Italic - Typografické štúdio, Berlín, ERASMUS - pracovná stáž (2012-2013)

Zamestnanie
Freelance dizajnér písma (od roku 2014)
Fontwerk - TrueType hinting štúdio - Berlin (2013)

Písma (publikované vlastné)
Clarette 2019
Avory 2017

Písma (spolupráca)
Adapter
Bundesliga
Skolar Sans
Lammerhuber
Huronia

Písma (hinting)
Greta Sans
Eskorte
Skolar

Ocenenia
ED Awards 2018 - Avory - striebro
Typographica's favorite typefaces of 2017 - Avory
Typeface with perfect Cyrillic 2017 - Avory

Téma Udalosti Ocenenia Knihy Rozhovory Zbierky Užitočné
Dizajnéri Štúdiá Newsletter