Dizajnér

Slovenské centrum dizajnu zhromažďuje, spracováva a sprístupňuje odborné informácie a databázy z oblasti slovenského dizajnu a propaguje aktivity dizajnérskej obce.

Obľúbené tagy tejto kategórie:


Roman Mackovič

Odborné zameranie: interakčný dizajn, grafický dizajn
Rok narodenia: 1980
Vzdelanie: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Zamestnanie: freelance dizajnér, MediaLab*, DevKid
Miesto pôsobenia: Bratislava
URL: https://www.behance.net/romackovicee37

Vzdelanie
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra vizuálnej komunikácie, MediaLab* (2007 – 2013)
Študijný pobyt na Estonian Academy of Arts, Tallin (2009)
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Bratislava (1994 – 1998)

Ocenenia
Jamky, Bratislava Design Week Awards v kategórii produkt, spoluautor Ján Šicko (2015)
Logo mesta Martin, víťazný návrh a realizácia (2009)

Realizácie
ORB /play, interaktívny exponát, fyzické užívateľské rozhranie (2019)
Hľadanie krásy, multimediálna výstava, autorky Ové Pictures, spoluautor Ján Šicko (2016–2018)
Jamky, post-digital drum machine, spoluautor Ján Šicko (2015)
Lugas, firemná vizuálna identita (2015)
Rozmanitosť nutná – VŠVU Model, vizuálna identita výstavy pre SNG (2014)
CERIL/MYTOD, interaktívny typografický pútač k výstave Typografia a dizajn písma na Slovensku. Začalo to Cyrilom a Metodom. Spoluautori Ján Šicko a Michal Tornyai (2013)
Postdigitálny papier, užívateľské rozhranie na papieri (2013)
dejinydizajnu.vsvu.sk (2013)
InDesign Scripting – autoMakroMikroTypoToolkit (2012)
Pútač pre mesto Martin, katalóg (2011)
Suprémat, autorská vizualizácia dát, pre Visible Data – financing culture (2011)
Believe Achieve, videoklip (2010)
Logo a vizuálna identita mesta Martin (2010)
Nechajte ovečky ku mne prísť, inštalácia (2008)
Merge, plagát (2008)

Skupinové výstavy
Festival Sensorium Bratislava (2019)
Galerie Prostor FMK UTB, Výstava KVK/VŠVU, Zlín (2018)
Národná cena za komunikačný dizajn, finalisti, SCD, Bratislava (2016)
Biela noc, Košice, Bratislava (2015)
Bratislava Design Week (2015)
Pracovný názov: projekt, SCD, Bratislava (2015)
Dizajnér – kritik – editor – komentátor, SCD, Bratislava (2014)
Budapest Design Week, Budapešť (2014)
Graduation Projects 2012–2013, Cieszyn, Poľsko (2013)
Typografia a dizajn písma na Slovensku. Začalo to Cyrilom a Metodom, Galéria dizajnu Satelit, Bratislava (2013)
Trienále plagátu Trnava (2012)
Visible Data – financing culture, Galéria PF01, Bratislava (2011)
Národná cena za dizajn, finalisti, SCD, Bratislava (2011)
Macko v Satelite, SCD, Bratislava (2010)
SNG! NOW, SNG Bratislava (2010)
Trienále plagátu Trnava (2009)
Šiesty zmysel divadla, SNG Bratislava (2009)
Slovak rep., Bienále grafického dizajnu Brno (2008)

Téma Udalosti Ocenenia Knihy Rozhovory Zbierky Užitočné
Dizajnéri Štúdiá Newsletter