Dizajnér

Slovenské centrum dizajnu zhromažďuje, spracováva a sprístupňuje odborné informácie a databázy z oblasti slovenského dizajnu a propaguje aktivity dizajnérskej obce.

Obľúbené tagy tejto kategórie:


Pavol Mikuláš

Odborné zameranie: priemyselný dizajn
Rok narodenia: 1978
Vzdelanie: Ústav dizajnu, Fakulta architektúry STU, odbor priemyselný dizajn
Zamestnanie: Štúdio Vývojka, priemyselný dizajnér
Miesto pôsobenia: Bratislava
URL: www.pavolmikulas.com

Štúdium
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, Ústav dizajnu, doktorandské štúdium, téma dizertačnej práce – Nadčasovosť v dizajne (2002 – 2010)
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, Ústav dizajnu, inžinierske štúdium v odbore priemyselný dizajn (1996 – 2002)

Workshopy a stáže
Šesťmesačná stáž vo výskumnom a vývojovom centre Volkswagen AG, Wolfsburg, Nemecko, (2009)
SPD workshop, workshop "prosthesis" v spolupráci s Alessi, pod vedením Marti Guixe a Jack Brasma, Miláno, Taliansko, (2008)

Pracovné skúsenosti
IC Layout Engineer, InvenSense Slovakia, TDK (od 2018)
Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Bratislava, učiteľ navrhovania (2014 – 2018)
Štúdio Vývojka, priemyselný dizajnér (od 2012)
Olgoj Chorchoj, Praha, priemyselný dizajnér (2005 – 2007)

Ocenenia
Národná cena za dizajn – Cena za opraviteľný dizajn (2019)

Samostatné výstavy
Designblok Praha – samostatná výstava, prezentácia Orechového stola a Bielej stoličky (2008)

Výstavy
Salone del Mobile, Miláno (2017)
Designblok, Praha (2015, 2016, 2017)

Téma Udalosti Ocenenia Knihy Rozhovory Zbierky Užitočné
Dizajnéri Štúdiá Newsletter