Dizajnér

Slovenské centrum dizajnu zhromažďuje, spracováva a sprístupňuje odborné informácie a databázy z oblasti slovenského dizajnu a propaguje aktivity dizajnérskej obce.

Obľúbené tagy tejto kategórie:


Michala Lipková

Odborné zameranie: produktový dizajn
Vzdelanie: FA STU
Zamestnanie: Ústav dizajnu FA STU, Flowers for Slovakia
Miesto pôsobenia: Bratislava
URL: www.lipkova.com

Štúdium
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, doktorandské štúdium (2010 – 2015)
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, študijný odbor Dizajn, magisterské štúdium (2004 – 2010)

Študijné pobyty
University of Southern Denmark, Faculty of Engineering, štipendijný pobyt (2007 – 2008)

Zamestnanie
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, Ústav dizajnu, odborná asistentka, (2015 – súčasnosť)
Flowers for Slovakia, manažérka o. z. (2013 – súčasnosť)
freelance dizajnérka (2010 – súčasnosť)

Publikácie
Remeslo pre 21. storočie, dizertačná práca (2015)
SLOW/SLOV* Myslieť doma – kreatívna ekológia a dizajn, spoluautorka publikácie (2013)
Made in CEE - Micro and Small Design Companies in the Visegrad Countries 2013-2014, spoluautorka publikácie, iniciátori projektu: Eszter Bircsák, Melinda Sipos a Samu Szemerey (2014)

Projekty
spoluzakladateľka projektu na prezentáciu slovenského dizajnu v zahraničí Flowers for Slovakia
spoluzakladateľka hardvérového startupu Benjamin button
spolupráca na projektoch Clay Next a crafts.sk

Medzinárodné spolupráce
facilitátorka medzinárodnej interdisciplinárnej letnej školy HOLIS
lokálny partner Michelangelo Foundation

ambasádorka projektu Design for Europe

Téma Udalosti Ocenenia Knihy Rozhovory Zbierky Užitočné
Dizajnéri Štúdiá Newsletter