Dizajnér

Slovenské centrum dizajnu zhromažďuje, spracováva a sprístupňuje odborné informácie a databázy z oblasti slovenského dizajnu a propaguje aktivity dizajnérskej obce.

Obľúbené tagy tejto kategórie:


Matúš Hnát

Odborné zameranie: grafický dizajn
Rok narodenia: 1987
Vzdelanie: Univerzita Komenského v Bratislave
Zamestnanie: freelance grafický dizajnér
Miesto pôsobenia: Bratislava
URL: https://www.behance.net/MatusHnat

Štúdium
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, katedra kulturológie (2005–2010)

Zamestnanie

freelance grafický dizajnér (2011 – súčasnosť)

Samostané výstavy

Výber z plagátovej tvorby, A4 – Priestor súčasnej kultúry, Bratislava (2015)

Kolektívne výstavy

Národná cena za dizajn – komunikačný dizajn 2018, Fakulta architektúry STU, Bratislava (2018)

Národná cena za dizajn – komunikačný dizajn 2016, Galéria dizajnu Satelit, Bratislava (2016)

Prezentácie

In the Midl Design Forum, Nová Cvernovka, Bratislava (2018)

Publikácie

BranD - International Brand Design Magazine, issue 30, Hong Kong: SendPoints Publishing (2016)

Look at me! - New Poster Design, Hong Kong: Sandu Publishing (2015)

Téma Udalosti Ocenenia Knihy Rozhovory Zbierky Užitočné
Dizajnéri Štúdiá Newsletter