Dizajnér

Slovenské centrum dizajnu zhromažďuje, spracováva a sprístupňuje odborné informácie a databázy z oblasti slovenského dizajnu a propaguje aktivity dizajnérskej obce.

Obľúbené tagy tejto kategórie:


Matej Vojtuš

Odborné zameranie: grafický dizajn, tvorba písma
Rok narodenia: 1991
Vzdelanie: UMPRUM Praha
Miesto pôsobenia: Praha
URL: http://www.matejvojtus.com

Štúdium
Vysoká škola umělecko průmyslová v Praze, Ateliér tvorby písma a typografie

Stáž
Vysoká škola umělecko průmyslová v Praze, Ateliér grafického designu a nových médií

Zamestnanie
Nakladatelství Host (2015–2016)

K13 (2012–2014)

OneClick (2011–2012)

Ocenenia
Národná cena za komunikačný dizajn 2018, 2. miesto

Realizácie (písma)
Deto Grotesk (2017)

Prak

Kultivar

Zaum

Regular Lines (spolu s Jozef Ondrík)

Výstavy
VUNU Gallery Once You Start You Never Stop / CLAP w/ Matus Buranovsky (2018)

Národná cena za komunikačný dizajn 2018, FA STU, Bratislava (2018)

výstava 28. medzinárodné bienále grafického dizajnu v Brne (2018)

Overpressure/Přetlak, Best works by UMPRUM, UPM, Praha (2018)

Plaster, 8. edycja Międzynarodowego Festiwalu Plakatu i Typografii, Toruń, Poľsko (2017)

Artsemestr Winter, Academy of Arts, Architecture, and Design, Prague (2017)

Budapest Design Week, Central Values, Museum of Applied Arts, Budapest (2016)

Národná cena za komunikačný dizajn 2016, Galéria dizajnu Satelit, Bratislava (2016)

Médiá
Czech Design's Top 5 Young Graphic Designers to Follow Feature (2018)

Radio Devin Interview (2018)

28. PechaKuchaNight Trnava (2018)

Typodarium Calendar 2019 (2018)

Fonts SK — A Book Collection of Digital Slovak Typefaces (2018)

Font 160 Magazine — Typeface Preview (2018)

Font 159 Magazine — Typolabs (2018)

Deleatur Magazine — Unexplored Wilderness of Contemporary Type Design (2018)

TypoLabs Berlin — The Next Big Thing in Type (2018)
Étapes 233 — Design Graphique & Culture Visuelle (2016)

Risomania — The New Spirit of Printing (2016)

PechaKuchaNight Grape Festival (2015)

PechaKuchaNight Trnava (2015)

PechaKuchaNight Medzicentrum V. (2014)

Téma Udalosti Ocenenia Knihy Rozhovory Zbierky Užitočné
Dizajnéri Štúdiá Newsletter