Dizajnér

Slovenské centrum dizajnu zhromažďuje, spracováva a sprístupňuje odborné informácie a databázy z oblasti slovenského dizajnu a propaguje aktivity dizajnérskej obce.

Obľúbené tagy tejto kategórie:


Martina Rozinajová

Odborné zameranie: grafický dizajn, knižný dizajn
Rok narodenia: 1984
Vzdelanie: VŠVU Bratislava - katedra vizuálnej komunikácie
Zamestnanie: ilustrátorka, grafická a knižná dizajnérka na voľnej nohe
Miesto pôsobenia: Bratislava
URL: http://rozinajova.sk

Štúdium
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra vizuálnej komunikácie (2005 – 2012)
Súkromná stredná umelecká škola v Bratislave, odbor propagačné výtvarníctvo, dvojročné pomaturitné štúdium (2003 – 2005)
Združená stredná škola polygrafická v Bratislave, odbor grafika tlačovín (1999 – 2003)

Študijné pobyty
Štúdio Autobahn, Utrecht, Holandsko, absolventská študijno-pracovná stáž, Erazmus+ (2014)
Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, Česká republika, ateliér Papír a kniha, Doc. Dr. Jirí H. Kocman (2010)

Zamestnanie
freelancer (od 2012 po súčasnosť)

Ocenenia
Národná cena za dizajn za projekt Nové učebnice, cena ministra školstva SR v kategórii študentský komunikačný dizajn (2013)
Národná cena za dizajn za katalóg Archive, cena ministra školstva SR v kategórii študentský komunikačný dizajn (2011)

Národná cena za dizajn za projekt Dizajn na kolesách, cena ministra školstva SR v kategórii študentský komunikačný dizajn, kolektív autorov (2009)

Najdôležitejšie knižné projekty
Učebnice ExpEdícia – biológia a geografia pre piaty ročník, Indícia, ilustroval Viliam Slaminka (2018 – 2019)
Básnička ti pomôže, Buvik, napísal Daniel Hevier, ilustrovala Mária Nerádová (2019)
Bratislava – čarovná metropola, Monokel, napísal Michal Hvorecký, ilustrovala Simona Čechová (2018)
Je veľryba veľká ryba?, Triglyf, napísala Alexandra Cvečková, ilustrovala Martina Rozinajová (2018)
Emil z hôr, Filmotras, napísal Juraj Raýman, ilustrovala Marta Prokopová (2017)
Abecedárik, Trio Publishing, napísal Daniel Hevier, ilustrovala Magdaléna Gurská (2017)
Zažmúr očká, Buvik, napísal Tomáš Janovic, ilustrovala Mária Nerádová (2016)
Chlapec s očami ako hviezdy, Artforum, napísal Pero Le Kvet, ilustrovala Martina Matlovičová (2016)
Prečo Fidlibum kuká, a nie je kukučka, Ikar, napísala Halka Marčeková, ilustrovala Martina Matlovičová (2014)
Vianočka udatný, Filmotras, napísal Juraj Raýman, ilustrovala Vanda Raýmanová (2014)
O Kazovi, ktorý si hľadal domček, Zoya press, napísala Zoya Ledecká, ilustroval Ďuro Balogh (2013)
Hlbokomorské rozprávky, Artforum, napísala Monika Kompaníková, ilustrovala Veronika Holecová (2013)

Téma Udalosti Ocenenia Knihy Rozhovory Zbierky Užitočné
Dizajnéri Štúdiá Newsletter