Dizajnér

Slovenské centrum dizajnu zhromažďuje, spracováva a sprístupňuje odborné informácie a databázy z oblasti slovenského dizajnu a propaguje aktivity dizajnérskej obce.

Obľúbené tagy tejto kategórie:


Odborné zameranie: grafický dizajn, pedagóg
Rok narodenia: 1980
Vzdelanie: VŠVU, Pedagogická fakulta UK
Zamestnanie: Creative Design Services, IBM Isc. Slovakia, grafická dizajnérka, editorska medzinárodného blogzinu www.criticaldaily.org
Miesto pôsobenia: Bratislava
URL: https://www.criticaldaily.org

Katarína Balážiková

Štúdium
VŠVU – Katedra vizuálnej komunikácie – ArtD. (2017)
VŠVU – Katedra vizuálnej komunikácie – Mgr. art. (2006)
VŠVU – Katedra vizuálnej komunikácie – Bc. (2004)
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor nemecký jazyk, výtvarná výchova (1998 – 2000)

Študijné pobyty
Študijná stáž – Vysoká škola umeleckopriemyselná v Prahe, Katedra vizuálnej komunikácie (január – jún 2005)
Študijná stáž – School of Art and Design, Nottingham Trent University, Veľká Británia (september 2003 – január 2004)
Študijná stáž – Cannes Lions Academy, Cannes, Francúzsko, apríl 2003

Zamestnanie
Creative Design Services, IBM Isc, Slovakia, grafická dizajnérka (2016 – 2018)
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra vizuálnej komunikácie, externá pedagogička, predmet Kritika – kritická prax v grafickom dizajne (2015 – 2018)
Editorka medzinárodného blogzinu www.criticaldaily.org
Zakladateľka a členka networku grafických dizajnérov Open Design Network (2014) Freelancerka (2005 – 2016)
Wiktor Leo Burnett, Bratislava, externá art directorka, grafická dizajnérka (2014 – 2016)
Zakladajúca členka občianskeho združenia Open Design Studio (2007)
Vaculik Advertising, Bratislava, grafická dizajnérka (2003 – 2004)
Artist MarkBBDO, Bratislava, externá storyboard artist (2002)
Doctors, Bratislava, externá storyboard artist (2002)

Téma Udalosti Ocenenia Knihy Rozhovory Zbierky Užitočné
Dizajnéri Štúdiá Newsletter