Dizajnér

Slovenské centrum dizajnu zhromažďuje, spracováva a sprístupňuje odborné informácie a databázy z oblasti slovenského dizajnu a propaguje aktivity dizajnérskej obce.

Obľúbené tagy tejto kategórie:


Juraj Chrastina

Odborné zameranie: grafický dizajn, tvorba písma
Rok narodenia: 1981
Vzdelanie: UKF Nitra
Zamestnanie: grafický dizajn, tvorba písma
Miesto pôsobenia: Žilina
URL: chrastina.sk

Zamestnanie
grafický dizajn a tvorba písma – freelancer (2006 - súčasnosť)

Výber z vytvorených písem
Freud (2019)
Mysteria (2017)
Gerlach Sans (2016)
Britva (2015)
Fram (2014)
General (2014)
Gentleman (2013)
Loco (2013)
Ambassador Plus (2012)
Baronessa (2011)
Barry (2011)
Valibuk (2011)
Ruman (2010)

Téma Udalosti Ocenenia Knihy Rozhovory Zbierky Užitočné
Dizajnéri Štúdiá Newsletter