Dizajnér

Slovenské centrum dizajnu zhromažďuje, spracováva a sprístupňuje odborné informácie a databázy z oblasti slovenského dizajnu a propaguje aktivity dizajnérskej obce.

Obľúbené tagy tejto kategórie:


Eva Kašáková

Odborné zameranie: grafický dizajn
Rok narodenia: 1984
Vzdelanie: VŠVU, UTB Zlín
Zamestnanie: Kunsthalle Bratislava, freelance grafická dizajnérka
Miesto pôsobenia: Bratislava
URL: www.evakasakova.com

Štúdium
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra vizuálnej komunikácie, Mgr. Art. (2006 – 2008) 
Univerzita Tomáše Bati v Zlíne, Ateliér grafického dizajnu, Bc. (2002 – 2006)

Zamestnanie
Kunsthalle Bratislava, grafická dizajnérka (od 2016)
Milk Design Directors, grafická dizajnérka (2013 – 2016)

Grafická dizajnérka na voľnej nohe (od 2007)
Mínima comunicación visual, grafická dizajnérka (2009 – 2012)

Projekty
Národná cena za dizajn 2018 / Komunikačný dizajn, kurátorka, predsedníčka poroty (2018)
Festival SELF (2012 – 2017)
Malý dizajn blog (2009 – 2013)

Prezentácia tvorby, prednášky a lektorské aktivity
PechaKucha Night Trnava Vol. 27, Trnava (2018)
PechaKucha Night Bratislava Vol. 28, Bratislava (2014)

Press a médiá
Speed Date
Heroes.sk
Čerstvé ovocie
Rozhovor pre časopis Atrium 1/2017

Téma Udalosti Ocenenia Knihy Rozhovory Zbierky Užitočné
Dizajnéri Štúdiá Newsletter