Dizajnér

Slovenské centrum dizajnu zhromažďuje, spracováva a sprístupňuje odborné informácie a databázy z oblasti slovenského dizajnu a propaguje aktivity dizajnérskej obce.

Obľúbené tagy tejto kategórie:


Daniel Markovič

Odborné zameranie: grafický dizajn, korporátna identita, naming, obalový dizajn, knižný dizajn, tvorba písma
Rok narodenia: 1973
Vzdelanie: Vysoká škola výtvarných umení Bratislava, Vysoká škola umeleckopriemyselná v Praze
Zamestnanie: Daniel Markovič, Ideas & Design studio
Miesto pôsobenia: Bratislava
URL: www.danielmarkovic.com

Vzdelanie:
VŠUP v Prahe, grafika a vizuálna komunikácia, prof. Jan Solpera a František Štorm, doktorandské štúdium (2000 – 2004)
VŠUP v Prahe, Ateliér písma a typografie, prof. Jan Solpera a František Štorm (1997 – 1999)
VŠVU v Bratislave, grafický dizajn, prof. Ľubomír Longauer (1993 – 1997)

Prax:
Daniel Markovič, Ideas & Design studio (od 2013)
MUW Saatchi & Saatchi (2005 – 2013)
grafické štúdio Creative Department (2002 – 2005)
grafické štúdio IQ Design studio (1992)

Kolektívne výstavy:
TYPO 9010 - České digitalizované písmo 1990–2010 (2016)
Typografia a dizajn písma na Slovensku. Začalo to Cyrilom a Metodom (2013)
E-A-T Experiment & Typography (2004 – 2006)
2 + 16, Divadlo Archa, Praha (1997)

Ocenenia:
Art director roka 2014 v rámci hodnotenia odborného mesačníka STRATÉGIE (2014)
Strieborný klinec, Print – Lavazza now in Caffeine free, 2007, MUW Saatchi & Saatchi (2007)
Strieborný klinec, Print – Navždy spolu, Audi, 2007, MUW Saatchi & Saatchi (2007)

Prezentovaný v publikáciach:
časopis Designum 1/2019
Fonts SK, Slovenské centrum dizajnu, Bratislava (2018)
Typografia a dizajn písma na Slovensku. Začalo sa to Cyrilom a Metodom. Slovart, 2017
Typo 9010, Czech Digitized Typefaces 1990 – 2010, BiggBoss, 2015
časopis Typografie, Česká republika, 3/1999
časopis Font 41, 5/1998

Téma Udalosti Ocenenia Knihy Rozhovory Zbierky Užitočné
Dizajnéri Štúdiá Newsletter