Dizajnér

Slovenské centrum dizajnu zhromažďuje, spracováva a sprístupňuje odborné informácie a databázy z oblasti slovenského dizajnu a propaguje aktivity dizajnérskej obce.

Obľúbené tagy tejto kategórie:


Cyprián Koreň

Odborné zameranie: produktový dizajn
Rok narodenia: 1980
Vzdelanie: ŠÚV Kremnica, VŠVU Bratislava
Zamestnanie: priemyselný dizajnér – freelancer
Miesto pôsobenia: Kremnica
URL: http://cmyko.blogspot.com

Štúdium
Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, Katedra dizajnu – odbor Priemyselný dizajn, magisterské štúdium (2004 – 2006)
Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, Katedra dizajnu – odbory Transport dizajn, Priemyselný dizajn, bakalárske štúdium (1999 – 2003)
Škola úžitkového výtvarníctva, Kremnica, odbor Tvarovanie priemyselných výrobkov (1994 – 1998)

Zamestnanie
priemyselný dizajnér freelancer (od roku 2006)
Air Design, Rakúsko, priemyselný dizajnér (2018 – 2019)
Sky Paragliders, Česká republika, priemyselný dizajnér (2016 – 2017)
Gradient, Česká republika, priemyselný dizajnér (2011– 2015)
Microstep, Slovensko, externý priemyselný dizajnér (2010 – 2018)
Ami inox design, Slovensko, priemyselný dizajnér, konštruktér (2008 – 2010)
Publicis/Knut, Slovensko, art director junior (2007)
Why not advertising, Slovensko, grafik (2006)

Ocenenia a súťaže
Národná cena za dizajn 2017, finalista (2017)
Fórum dizajnu 2008, cena Slovenského centra dizajnu (2008)
Nápady z kartónu, Ikea, 2001, druhá cena (2001)
Brejle 2000, veľtrh Opta Brno, prvá cena (2000)

Výstavy
Coupe Icare, Francúzko (2011 – 2018)
20 rokov Slovenského centra dizajnu (2011)
samostatná výstava, Satelit - informačný bod SCD (2009)
Fórum dizajnu 2008, výstava v rámci veľtrhu Nábytok a bývanie, Agrokomplex Nitra (2008)
Brejle 2000, veltrh Opta Brno (2000)

Zastúpenie v zbierkach
Slovenské múzeum dizajnu, Bratislava

Články
Ľubica Pavlovičová: Cyprián Koreň. In Designum 3/2008, s. 20 – 23

Téma Udalosti Ocenenia Knihy Rozhovory Zbierky Užitočné
Dizajnéri Štúdiá Newsletter