Zuzana Waszczuková

Autor: Zuzana Waszczuková

Zuzana Waszczuková pôsobí v oblasti produktového dizajnu. Ako doktorandka Ústavu dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave skúma aktuálne trendy v dizajnérskej profesii v súvislosti s uplatniteľnosťou mladých absolventov v odbore. Aktívne sa podieľa aj na projektoch HOLIS SK 2019 a Flowers for Slovakia 2019.

Autori príspevkov

Voliteľný text popisujúci vybranú kategóriu alebo tag. Slovenské centrum dizajnu spolupracuje s mnohými centrami dizajnu v zahraničí a s medzinárodnými organizáciami priemyselných a grafických dizajnérov BEDA, ICOGRADA. Rozvíja trvalé pracovné kontakty s ďalšími odbornými pracoviskami na Slovensku, vrátane vysokých a stredných škôl pripravujúcich budúcich dizajnérov.


SERVICE DESIGN - DIZAJN KVALITNÝCH SLUŽIEB

„Service design je o poskytovaní služieb tak, aby boli užitočné, použiteľné, účinné, efektívne a žiaduce.“ (UK Design Council, 2010)(1) Dizajn služieb je pomerne nová disciplína najmä v oblasti riadenia a marketingu. Hoci jej základy boli položené pred viac ako štyridsiatimi rokmi, kedy o zlepšovaní služieb začala pravidelne písať Lynn Shostack zo Citibank...

celý článok…

Téma Udalosti Ocenenia Knihy Rozhovory Zbierky Užitočné
Dizajnéri Štúdiá Newsletter