Samo Čarnoký

Autor: Samo Čarnoký

je grafický dizajnér, písmotvorca (CarnokyType), pedagóg, autor knihy FONTS SK/Dizajn digitalizovaného písma na Slovensku, ktorú vydalo Slovenské centrum dizajnu v roku 2018. V súčasnosti pedagogicky pôsobí na Katedre dizajnu (Ateliér vizuálnej komunikácie) Fakulty umení TUKE v Košiciach. V roku 2018 získal Národnú cenu za komunikačný dizajn za publikáciu „Spis 44“ a v roku 2016 Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za študentský komunikačný dizajn, za dizertačnú prácu „Súčasná tvorba písma na Slovensku. Dizajn textovej rodiny písma“. Zúčastnil sa mnohých výstav, workshopov a sympózií.

Autori príspevkov

Voliteľný text popisujúci vybranú kategóriu alebo tag. Slovenské centrum dizajnu spolupracuje s mnohými centrami dizajnu v zahraničí a s medzinárodnými organizáciami priemyselných a grafických dizajnérov BEDA, ICOGRADA. Rozvíja trvalé pracovné kontakty s ďalšími odbornými pracoviskami na Slovensku, vrátane vysokých a stredných škôl pripravujúcich budúcich dizajnérov.


The European Design Award ocenilo písmo pre celý svet – Ping od Petra Biľaka

Európska cena za dizajn (The European Design Award – EDAWARDS) sa od roku 2007 udeľuje pre najlepšie práce v oblasti komunikačného dizajnu vytvorené na európskom kontinente. To vytvára ideálnu príležitosť pre ľudí z komunity, aby sa stretávali, konfrontovali a vzájomne inšpirovali. Udeľovanie ocenení sa premieta do festivalu, ktorý sa každoročne koná v inom meste....

celý článok…

Téma Udalosti Ocenenia Knihy Rozhovory Zbierky Užitočné
Dizajnéri Štúdiá Newsletter