Róbert Paršo

Autor: Róbert Paršo

Grafický dizajnér Róbert Paršo (1970) je tvorca značky STUPIDesign, spoluzakladateľ nezávislého kultúrneho priestoru a klubu BuryZone, zakladateľ galérie FreeDom v Báhoni a predseda občianskeho združenia Poster. Od roku 2008 je autorom grafickej úpravy časopisu Designum. V roku 1997 získal Cenu Mikuláša Galandu a Cenu Najkrajšia kniha Slovenska za experimentálnu knihu vlastnej poézie Python’s Book. Počas celého štúdia na vysokej škole sa zaoberal myšlienkou vytvorenia vlastnej značky (vizuálneho štýlu), čo sa mu nakoniec podarilo a celý dizajn manuál značky STUPIDesign odprezentoval ako svoju diplomovú prácu. Neskôr bol pedagógom na VŠVU a PdF UK, od roku 2002 pracuje už iba pod svojou značkou STUPIDesign ako freelancer. Má za sebou početné realizácie v odbore úžitkovej grafiky.

Autori príspevkov

Voliteľný text popisujúci vybranú kategóriu alebo tag. Slovenské centrum dizajnu spolupracuje s mnohými centrami dizajnu v zahraničí a s medzinárodnými organizáciami priemyselných a grafických dizajnérov BEDA, ICOGRADA. Rozvíja trvalé pracovné kontakty s ďalšími odbornými pracoviskami na Slovensku, vrátane vysokých a stredných škôl pripravujúcich budúcich dizajnérov.


Digitalizácia súťaže s medzinárodnou účasťou Trienále plagátu Trnava

Keď ma prizvali spolupracovať na organizácii Trienále plagátu Trnava 2012, musel som sa rýchlo zorientovať. Plagáty boli v tom období do súťaže zasielané poštou, prirodzene, že tuby so zásielkami sa hromadili na kopách, rozbalené plagáty sa prekladali z miesta na miesto. Tajomníčka súťaže ručne zapisovala údaje do počítača a vytlačené záznamy rozdávala...

celý článok…

Téma Udalosti Ocenenia Knihy Rozhovory Zbierky Užitočné
Dizajnéri Štúdiá Newsletter