Miroslav Zelinský

Autor: Miroslav Zelinský

Český vysokoškolský pedagóg, kurátor, prekladateľ. Vyučuje estetiku a kultúrne priemysly v Opave a Zlíne, venuje sa vzťahom dizajnu a voľného umenia, prekladá slovenskú literatúru. V poslednej dobe sa autorsky podieľal na monografii Fenomén Bauhaus (2019). Ako kurátor pripravil cyklus fotografických výstav Moravská jar v galérii Trafačka v Nitre, je kurátorom medzinárodných sympózií Art Colony Cered v Maďarsku a Panta Rhei v Zlíne ako aj expozícií environmentálneho dizajnu Made in Paper a Foodprint.

Autori príspevkov

Voliteľný text popisujúci vybranú kategóriu alebo tag. Slovenské centrum dizajnu spolupracuje s mnohými centrami dizajnu v zahraničí a s medzinárodnými organizáciami priemyselných a grafických dizajnérov BEDA, ICOGRADA. Rozvíja trvalé pracovné kontakty s ďalšími odbornými pracoviskami na Slovensku, vrátane vysokých a stredných škôl pripravujúcich budúcich dizajnérov.


Produkty zo Zlína v čase koronavírusu

Až sa budú písať dejiny dizajnu tohto storočia, bude sa v súvislosti s koncom jeho druhej dekády určite nejakým spôsobom skloňovať slovné spojenie "dizajn v čase koronavírusu" ... a čitatelia tohto dejepisu, rovnako ako aj jeho autori, si budú klásť otázku: ako pomáhal dizajn v čase celosvetovej epidémie? 
Začnem ale predsa len trochu inak. Pred viac ako...

celý článok…

Foodprint v Bratislave

Slovenské centrum dizajnu vyšlo v ústrety medzinárodnému projektu Foodprint / Sme to, čo jeme a ponúklo priestory Galérie Satelit na dni od 4. marca do 22. apríla na prezentáciu jednej z možných verzií environmentalistiky v dizajne. Žiaľ, výstava nemohla byť dlho prístupná verejnosti, už od 10. marca je galéria uzavretá. Výstava mladých dizajnérov zo štyroch...

celý článok…

Téma Udalosti Ocenenia Knihy Rozhovory Zbierky Užitočné
Dizajnéri Štúdiá Newsletter