Miloslava Hriadeľová

Autor: Miloslava Hriadeľová

je členka Asociácie výtvarných kritikov a historikov umenia, koordinátorka Fashion Revolution na východnom Slovensku a kurátorka projektu Plató Creative Clash – Fashion meets Art. V Košiciach vedie workshopy v rámci umeleckej akadéme ROVÁS – Večernej školy módy, zamerané na novú vizualizáciu a styling.

Autori príspevkov

Voliteľný text popisujúci vybranú kategóriu alebo tag. Slovenské centrum dizajnu spolupracuje s mnohými centrami dizajnu v zahraničí a s medzinárodnými organizáciami priemyselných a grafických dizajnérov BEDA, ICOGRADA. Rozvíja trvalé pracovné kontakty s ďalšími odbornými pracoviskami na Slovensku, vrátane vysokých a stredných škôl pripravujúcich budúcich dizajnérov.


Žiadne články

Téma Udalosti Ocenenia Knihy Rozhovory Zbierky Užitočné
Dizajnéri Štúdiá Newsletter