Michala Lipková

Autor: Michala Lipková

Michala Lipková pôsobí v oblasti produktového a digitálneho dizajnu. Je spoluzakladateľkou občianskeho združenia Flowers for Slovakia a startupu Benjamin Button. Vedie ateliér dizajnu výrobkov na Ústave dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Autori príspevkov

Voliteľný text popisujúci vybranú kategóriu alebo tag. Slovenské centrum dizajnu spolupracuje s mnohými centrami dizajnu v zahraničí a s medzinárodnými organizáciami priemyselných a grafických dizajnérov BEDA, ICOGRADA. Rozvíja trvalé pracovné kontakty s ďalšími odbornými pracoviskami na Slovensku, vrátane vysokých a stredných škôl pripravujúcich budúcich dizajnérov.


Homo Faber – ľudskejšia budúcnosť?

V období, keď Benátky zaplavujú okrem vysokej vody najmä nákupovchtiví turisti, a domácich už z bytov dávno vytlačili služby zdieľanej ekonomiky, privátna švajčiarska nadácia stavia na piedestál majstrovské remeslo. Aká je ľudskejšia budúcnosť, ktorú nám Michelangelo Foundation sľubuje? Je Homo Faber prázdna póza zberateľov luxusných artefaktov, alebo štedré...

celý článok…

Téma Udalosti Ocenenia Knihy Rozhovory Zbierky Užitočné
Dizajnéri Štúdiá Newsletter