Michal Čudrnák

Autor: Michal Čudrnák

Pracuje v Slovenskom centre dizajnu a Slovenskej národnej galérii. Venuje sa dokumentácii galerijných a múzejných zbierok, správe digitálneho obsahu a jeho sprístupneniu prostredníctvom web stránok a aplikácií. Občasne píše.

Autori príspevkov

Voliteľný text popisujúci vybranú kategóriu alebo tag. Slovenské centrum dizajnu spolupracuje s mnohými centrami dizajnu v zahraničí a s medzinárodnými organizáciami priemyselných a grafických dizajnérov BEDA, ICOGRADA. Rozvíja trvalé pracovné kontakty s ďalšími odbornými pracoviskami na Slovensku, vrátane vysokých a stredných škôl pripravujúcich budúcich dizajnérov.


Téma Udalosti Ocenenia Knihy Rozhovory Zbierky Užitočné
Dizajnéri Štúdiá Newsletter