Maroš Schmidt

Autor: Maroš Schmidt

Narodil sa 21. augusta 1978 v Bratislave. Po gymnáziu vyštudoval VŠVU, odbor Transport dizajn (2004). V roku 2002 absolvoval stáž vo výskumno-vývojovom centre Volkswagen Wolfsburg, neskôr pracoval ako dizajnér na voľnej nohe. Ako externý pedagóg prednáša od roku 2012 Dejiny automobilového dizajnu na VŠVU. V roku 2013 spoluzakladal občianske združenie Ostblok, ktoré mapovalo československý dizajn v období rokov 1945 – 1992. V rámci projektu Made in Czechoslovakia vystavoval československý dizajn a prednášal o dejinách dizajnu v mnohých mestách Slovenska. V Slovenskom centre dizajnu pracuje od roku 2014, stál pri vzniku a dnes vedie Slovenské múzeum dizajnu, ktoré nedávno otvorilo stálu expozíciu pod názvom 100 rokov dizajnu / Slovensko 1918 – 2018.

Autori príspevkov

Voliteľný text popisujúci vybranú kategóriu alebo tag. Slovenské centrum dizajnu spolupracuje s mnohými centrami dizajnu v zahraničí a s medzinárodnými organizáciami priemyselných a grafických dizajnérov BEDA, ICOGRADA. Rozvíja trvalé pracovné kontakty s ďalšími odbornými pracoviskami na Slovensku, vrátane vysokých a stredných škôl pripravujúcich budúcich dizajnérov.


Ján Klimko – dizajnér doby plastovej

Cesta Jána Klimka (1944 Brezno – 2015 Nová Baňa) k navrhovaniu výrobkov z plastických hmôt viedla cez obrábanie kovov. Na Odbornom učilišti S. M. Kirova v Tlmačoch získal výučný list a nastúpil tam do svojho prvého zamestnania ako zámočník – frézar. V roku 1965 sa zamestnal ako technik – vývojár v podniku Sandrik Dolné Hámre, kde popri zamestnaní v roku 1971...

celý článok…

Slovenský Egypt zo zberného dvora

Klamal by som, keby som tvrdil, že mám z našich depozitárov najradšej iba jednu vec. Nedá sa to. Všetko, čo máme v policiach a šufletkasniach má svoj silný príbeh. Ak mám vybrať jednu výnimočnú a zaujímavú vec, bol by to rádioprijímač, ktorý som v prvej chvíli vôbec nechcel. Československý šesťobvodový superhit Tesla 332A "Mimoza" z Egypta. V roku 2010 ešte žiadne...

celý článok…

Téma Udalosti Ocenenia Knihy Rozhovory Zbierky Užitočné
Dizajnéri Štúdiá Newsletter