Mária Beňačková Rišková

Autor: Mária Beňačková Rišková

Je absolventkou dejín umenia a kultúry na Trnavskej univerzite (1998). Podieľala sa na viacerých nezávislých projektoch v oblasti súčasného umenia (Buryzone, 13 kubikov). V rokoch 2002 až 2006 bola zakladateľkou a  koordinátorkou festivalu kultúry nových médií MULTIPLACE. Prednášala dejiny nových médií na VŠVU a dejiny multimediálneho umenia na Vysokom učení technickom v Brne. Od januára 2016 do konca roku 2020 bola riaditeľkou Slovenského centra dizajnu. Stála pri vzniku Slovenského múzea dizajnu, dva roky bola jeho vedúcou a kurátorkou zbierky komunikačného dizajnu (2014 – 2015). V súčasnosti je nezávislou expertkou a autorkou v oblasti múzeí a kultúrnych inštitúcií, dizajnu a multimédií, aktívne naďalej spolupracuje so Slovenským centrom dizajnu.

Autori a autorky príspevkov

Slovenské centrum dizajnu spolupracuje s mnohými centrami dizajnu v zahraničí a s medzinárodnými organizáciami priemyselných a grafických dizajnérov BEDA, ICOGRADA. Rozvíja trvalé pracovné kontakty s ďalšími odbornými pracoviskami na Slovensku, vrátane vysokých a stredných škôl pripravujúcich budúcich dizajnérov.


Nenápadná reforma verejnej inštitúcie – 3. časť

V prvých dvoch častiach článku Nenápadná reforma verejnej inštitúcie som porovnala moje počiatočné vízie a ciele s výsledkami práce na riaditeľskom poste SCD v rokoch 2016 až 2020. Pohľad na kľúčové aktivity ako domáce a medzinárodné spolupráce, ochrana kultúrneho dedičstva, prezentácia dizajnu, vedecko-výskumná a výskumno-vývojová činnosť ukázal, že nastaviť...

celý článok…

Nenápadná reforma verejnej inštitúcie - 1. časť

Na úvod to najdôležitejšie. Všetko najlepšie, Slovenské centrum dizajnu, k tvojim 30. narodeninám! 1. január je na oslavovanie výročia inštitúcie problematický dátum, oslava počas pandémie takmer nerealizovateľný projekt. Celoročná „oslava“ významného dátumu v histórii SCD formou rôznych prezentačných aktivít, navyše spojená s Rokom slovenského dizajnu, preto bude...

celý článok…

Téma Udalosti Ocenenia Knihy Rozhovory Zbierky Užitočné
Dizajnéri Štúdiá Newsletter