Lívia Pemčáková

Autor: Lívia Pemčáková

Študovala odevný dizajn, neskôr dejiny výtvarného umenia na FiFUK v Bratislave a Jagelovskej univerzite v Krakove. Stála pri zrode Slovenského múzea dizajnu, kde pracovala ako kurátorka zbierky Interiérového dizajnu a výstavníctva. Spolupracovala s firmou Nehera. Zaujíma sa o výtvarné avantgardy, dizajn, teóriu i prax, tradičné remeslá a ich prepojenie so súčasnosťou.

Autori príspevkov

Voliteľný text popisujúci vybranú kategóriu alebo tag. Slovenské centrum dizajnu spolupracuje s mnohými centrami dizajnu v zahraničí a s medzinárodnými organizáciami priemyselných a grafických dizajnérov BEDA, ICOGRADA. Rozvíja trvalé pracovné kontakty s ďalšími odbornými pracoviskami na Slovensku, vrátane vysokých a stredných škôl pripravujúcich budúcich dizajnérov.


Téma Udalosti Ocenenia Knihy Rozhovory Zbierky Užitočné
Dizajnéri Štúdiá Newsletter