Klára Prešnajderová

Autor: Klára Prešnajderová

Klára Prešnajderová pôsobí ako výskumná pracovníčka v Slovenskom centre dizajnu, zodpovedná za výskum Školy umeleckých remesiel (ŠUR) v Bratislave. V rokoch 2017 – 2019 pracovala ako projektová asistentka v MAK – Museum für angewandte Kunst vo Viedni. V roku 2019 získala doktorát na Univerzite Komenského v Bratislave v odbore literárna veda s dizertačnou prácou o medzinárodnom kontexte slovenských medzivojnových časopisov Slovenská Grafia a nová bratislava. V rámci svojho výskumu sa venuje najmä reforme umeleckých škôl a umeleckopriemyselnému hnutiu v prvej polovici 20. storočia. Popri publikačnej činnosti pôsobí aj ako kurátorka. 

Autori a autorky príspevkov

Slovenské centrum dizajnu spolupracuje s mnohými centrami dizajnu v zahraničí a s medzinárodnými organizáciami priemyselných a grafických dizajnérov BEDA, ICOGRADA. Rozvíja trvalé pracovné kontakty s ďalšími odbornými pracoviskami na Slovensku, vrátane vysokých a stredných škôl pripravujúcich budúcich dizajnérov.


Vždy jej záležalo na tom, aby vychádzala z faktov. O Ive Mojžišovej s Adrienou Pekárovou

Škola umeleckých remesiel v Bratislave (1928 – 1939) patrila dlhé desaťročia k tým témam našej histórie, o ktorých sa mnoho nepísalo. Na jej recepcii sa podpísali dve totality, postupne sa strácali artefakty a dokumenty, časom bledli spomienky, zomierali pamätníci. Ani po roku 1989 sa výskumu ŠUR-ky neujala žiadna inštitúcia a zostávala skôr v záujme jednotlivých...

celý článok…

Předlohy pro odborné kreslení typografické. Učebnica modernej typografie od Zdeňka Rossmanna

Předlohy pro odborné kreslení typografické od Zdeňka Rossmanna možno nezaujmú na prvý pohľad tak výrazne ako jeho jedinečná detská kniha Kapka vody, plagát k výstave Civilisovaná žena či obálky časopisu Nová Bratislava. A predsa predstavuje táto učebnica modernej typografie nielen v  československom, ale aj v medzinárodnom kontexte mimoriadny počin...

celý článok…

Téma Udalosti Ocenenia Knihy Rozhovory Zbierky Užitočné
Dizajnéri Štúdiá Newsletter