Ján Kralovič

Autor: Ján Kralovič

Ján Kralovič vyštudoval Dejiny umenia a kultúry na FF TU v Trnave. V rokoch 2012 – 2016 pracoval ako vedecko-výskumný pracovník na VŠVU v Bratislave, kde v súčasnosti pôsobí na Katedre dejín a teórie umenia. Prednáša slovenské umenie 20. storočia, dejiny nových médií, vedie semináre zamerané na interpretáciu umeleckého diela a knižnú tvorbu. Publikuje v odborných časopisoch (Jazdec, Ostium, Flash Art, artalk.cz, Fraktál, Profil, Vlna a i.). V roku 2014 mu vyšla publikácia Teritórium ulica: Umenie akcie v mestskom priestore v rokoch 1965 - 1989 na Slovensku a v roku 2017 monografia Majstrovstvo za dverami.

Autori a autorky príspevkov

Slovenské centrum dizajnu spolupracuje s mnohými centrami dizajnu v zahraničí a s medzinárodnými organizáciami priemyselných a grafických dizajnérov BEDA, ICOGRADA. Rozvíja trvalé pracovné kontakty s ďalšími odbornými pracoviskami na Slovensku, vrátane vysokých a stredných škôl pripravujúcich budúcich dizajnérov.


Kniha s dierou uprostred. Ilustrátorská tvorba Miroslava Cipára v šesťdesiatych rokoch

V roku 1968 pripravoval spisovateľ Ľubomír Feldek a výtvarník Miroslav Cipár knihu s názvom Vyletela guľa z dela. Podľa zachovaných výtvarných návrhov išlo o knihu s Cipárovými ilustráciami z lepených  farebných papierov, kde v strede obrazovej kompozície, na každej strane knihy, bol vyrezaný otvor. Kniha vyzerala akoby bola prestrelená. Bohužiaľ sa ju...

celý článok…

Téma Udalosti Ocenenia Knihy Rozhovory Zbierky Užitočné
Dizajnéri Štúdiá Newsletter