Elena Farkašová

Autor: Elena Farkašová

Elena Farkašová sa venuje najmä teórii a metodológii dizajnu, kreatívnym aspektom dizajnérskej tvorby a kompetenčným abilitám v odbore dizajn. Pôsobí na Katedre dizajnu nábytku a interiéru Technickej univerzity vo Zvolene a externe prednáša na Inštitúte duševného vlastníctva pri Úrade priemyselného vlastníctva SR.

Autori príspevkov

Voliteľný text popisujúci vybranú kategóriu alebo tag. Slovenské centrum dizajnu spolupracuje s mnohými centrami dizajnu v zahraničí a s medzinárodnými organizáciami priemyselných a grafických dizajnérov BEDA, ICOGRADA. Rozvíja trvalé pracovné kontakty s ďalšími odbornými pracoviskami na Slovensku, vrátane vysokých a stredných škôl pripravujúcich budúcich dizajnérov.


MADE IN PAPER

Made in paper je spoločným projektom Ateliéru produktového designu a Ateliéru digitálního designu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Katedry dizajnu nábytku a interiéru Technickej univerzity vo Zvolene. Predstavuje koncepčný experiment v dizajne papierového mobiliára, ktorého téma bola zameraná na použitie papiera ako...

celý článok…

Téma Udalosti Ocenenia Knihy Rozhovory Zbierky Užitočné
Dizajnéri Štúdiá Newsletter