Barbora Krejčová

Autor: Barbora Krejčová

Je absolventkou Katedry vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (2020) a Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (2016). V roku 2020 založila ako praktickú časť svojej diplomovej práce podcast Paralelný ateliér, ktorý sa venuje spoločenským a environmentálnym témam vo vzťahu k dizajnu. Pracuje ako freelance dizajnérka a od januára 2021 externe spolupracuje s Edičným oddelením SCD.

Autori a autorky príspevkov

Slovenské centrum dizajnu spolupracuje s mnohými centrami dizajnu v zahraničí a s medzinárodnými organizáciami priemyselných a grafických dizajnérov BEDA, ICOGRADA. Rozvíja trvalé pracovné kontakty s ďalšími odbornými pracoviskami na Slovensku, vrátane vysokých a stredných škôl pripravujúcich budúcich dizajnérov.


Moc korupcie, kniha s tromi dierami o boji za lepšie Slovensko

V októbri minulého roku vydala Transparency International Slovensko publikáciu, ktorá referuje o činnosti tejto mimovládnej organizácie od jej vzniku na Slovensku, teda od roku 1998. Poslaním organizácie je bojovať proti korupcii, zvyšovať transparentnosť inštitúcií a podporovať občiansku angažovanosť a demokratické procesy. Počas  21-ročného fungovania...

celý článok…

Téma Udalosti Ocenenia Knihy Rozhovory Zbierky Užitočné
Dizajnéri Štúdiá Newsletter