Barbora Krejčová

Autor: Barbora Krejčová

Je absolventkou Katedry vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (2020) a Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (2016). V roku 2020 založila ako praktickú časť svojej diplomovej práce podcast Paralelný ateliér, ktorý sa venuje spoločenským a environmentálnym témam vo vzťahu k dizajnu. Pracuje ako freelance dizajnérka a od januára 2021 externe spolupracuje s Edičným oddelením SCD.

Autori a autorky príspevkov

Slovenské centrum dizajnu spolupracuje s mnohými centrami dizajnu v zahraničí a s medzinárodnými organizáciami priemyselných a grafických dizajnérov BEDA, ICOGRADA. Rozvíja trvalé pracovné kontakty s ďalšími odbornými pracoviskami na Slovensku, vrátane vysokých a stredných škôl pripravujúcich budúcich dizajnérov.


Európske hlavné mestá kultúry 2026 otvárajú príležitosti aj pre ľudí z oblasti dizajnu

V roku 2026 bude Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) opäť hostiť jedno zo slovenských miest. Tento prestížny titul je už viac ako 35 rokov každoročne udeľovaný mestám naprieč Európou. Pre hostiace mesto, dokonca i krajinu, ide o dôležitú udalosť, ktorá prináša množstvo príležitostí i kapitálu. Hlavnou myšlienkou titulu EHMK je rozvoj kultúrnej diverzity, upevňovanie...

celý článok…

Moc korupcie, kniha s tromi dierami o boji za lepšie Slovensko

V októbri minulého roku vydala Transparency International Slovensko publikáciu, ktorá referuje o činnosti tejto mimovládnej organizácie od jej vzniku na Slovensku, teda od roku 1998. Poslaním organizácie je bojovať proti korupcii, zvyšovať transparentnosť inštitúcií a podporovať občiansku angažovanosť a demokratické procesy. Počas  21-ročného fungovania...

celý článok…

Téma Udalosti Ocenenia Knihy Rozhovory Zbierky Užitočné
Dizajnéri Štúdiá Newsletter