Barbora Káňová

Autor: Barbora Káňová

Vyštudovala dejiny výtvarného umenia (2016) a muzeológiu (2018) na Univerzite Komenského v Bratislave. Ako študentka absolvovala stáž vo Východoslovenskej galérii v Košiciach, na Pamiatkovom úrade SR a v Múzeu mesta Bratislavy. Aktuálne pracuje v Slovenskom centre dizajnu ako Informačná špecialistka na Oddelení dokumentácie a informačných služieb. Vo voľnom čase rada behá po horách, tvorí a zdokonaľuje sa v grafickom dizajne.

Autori a autorky príspevkov

Slovenské centrum dizajnu spolupracuje s mnohými centrami dizajnu v zahraničí a s medzinárodnými organizáciami priemyselných a grafických dizajnérov BEDA, ICOGRADA. Rozvíja trvalé pracovné kontakty s ďalšími odbornými pracoviskami na Slovensku, vrátane vysokých a stredných škôl pripravujúcich budúcich dizajnérov.


Téma Udalosti Ocenenia Knihy Rozhovory Zbierky Užitočné
Dizajnéri Štúdiá Newsletter