Adriena Pekárová

Autor: Adriena Pekárová

Editorka, kurátorka, publicistka, venuje sa dizajnu a úžitkovému umeniu. Vyštudovala teóriu kultúry na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V deväťdesiatych rokoch bola zakladajúcou šéfredaktorkou časopisu Designum, v rokoch 2004 – 2011 pôsobila v Slovenskom centre dizajnu ako zástupkyňa riaditeľky pre výskumnú, výstavnú a publikačnú činnosť. V súčasnosti pracuje ako externá kurátorka zbierky skla v Slovenskom múzeu dizajnu.

Autori príspevkov

Voliteľný text popisujúci vybranú kategóriu alebo tag. Slovenské centrum dizajnu spolupracuje s mnohými centrami dizajnu v zahraničí a s medzinárodnými organizáciami priemyselných a grafických dizajnérov BEDA, ICOGRADA. Rozvíja trvalé pracovné kontakty s ďalšími odbornými pracoviskami na Slovensku, vrátane vysokých a stredných škôl pripravujúcich budúcich dizajnérov.


Odišiel Jaroslav Taraba

S Jaroslavom Tarabom odišiel zrejme posledný z aktérov obdobia, keď sa v druhej polovici 20. storočia formovala podoba slovenského dizajnu. Povedomie o práci mnohých z nich, spojené s obdobím socializmu, bolo na istý čas po Nežnej revolúcii akosi zatisnuté do úzadia ako odraz spoločenských nálad. A to aj napriek novovzniknutej inštitúcii...

celý článok…

Téma Udalosti Ocenenia Knihy Rozhovory Zbierky Užitočné
Dizajnéri Štúdiá Newsletter