Adela Kovářová

Autor: Adela Kovářová

Adela je študentkou knižničnej a informačnej vedy. Pretože sa rada pohybuje na rozmedzí technológií, psychológie a kreativity, najväčšmi ju zaujíma výskum a dizajn používateľského zážitku. V Slovenskom centre dizajnu je stážistkou na Oddelení dokumentácie a informačných služieb. Popri univerzitnom štúdiu stíha aj ďalšie menšie projekty, štúdium taliančiny a spev. 

Autori a autorky príspevkov

Slovenské centrum dizajnu spolupracuje s mnohými centrami dizajnu v zahraničí a s medzinárodnými organizáciami priemyselných a grafických dizajnérov BEDA, ICOGRADA. Rozvíja trvalé pracovné kontakty s ďalšími odbornými pracoviskami na Slovensku, vrátane vysokých a stredných škôl pripravujúcich budúcich dizajnérov.


IS Dizajn: malý sprievodca obsahom

Už 16 rokov Slovenské centrum dizajnu efektívne sprístupňuje informácie z oblasti dizajnu na Slovensku prostredníctvom informačného systému s názvom IS Dizajn. Ten poskytuje jednotné, na jednoduchosť používateľského ovládania zamerané rozhranie, prostredníctvom ktorého prepája niekoľko databáz: databázu dokumentov vo fonde knižnice, aktivít, edičnej činnosti, autorít...

celý článok…

Téma Udalosti Ocenenia Knihy Rozhovory Zbierky Užitočné
Dizajnéri Štúdiá Newsletter