Žofia Babčanová

Autor: Žofia Babčanová

Žofia Babčanová absolvovala v Ateliéri Transport dizajn na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Počas svojho štúdia bola na pracovných stážach vo firmách Mercedes-Benz, Hyundai, Pininfarina a Volkswagen. V súčasnosti študuje doktorandský stupeň na VŠVU, venuje sa kresbe a maľbe. Je vydatá, má jedno dieťa a žije v Bratislave.

Autori príspevkov

Voliteľný text popisujúci vybranú kategóriu alebo tag. Slovenské centrum dizajnu spolupracuje s mnohými centrami dizajnu v zahraničí a s medzinárodnými organizáciami priemyselných a grafických dizajnérov BEDA, ICOGRADA. Rozvíja trvalé pracovné kontakty s ďalšími odbornými pracoviskami na Slovensku, vrátane vysokých a stredných škôl pripravujúcich budúcich dizajnérov.


Princípy vnímania v dizajne

Nezáleží na tom, či človek navrhuje webovú stránku, alebo produkt. Dizajnér tvorí pre ľudí, ktorí budú mať z navrhnutého dizajnu úžitok. Preto skúsenosť autora s užívateľmi vo veľkej miere ovplyvňuje úspešnosť produktu. Ako ľudia rozmýšľajú? Ako sa rozhodujú, aká je ich motivácia pri nakupovaní? Ktoré tvary a proporcie vyhodnocujeme ako harmonické a príjemné...

celý článok…

Téma Udalosti Ocenenia Knihy Rozhovory Zbierky Užitočné
Dizajnéri Štúdiá Newsletter